Czternasta emerytura będzie wypłacana już w sierpniu

Czternasta emerytura będzie wypłacana już w sierpniu

Od 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie będzie wypłacone z urzędu, co znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

W tym roku tzw. czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

– Prawo do kolejnego dodatkowego świadczenia pieniężnego będą mieli emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie „na rękę” 1217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dodatkowe roczne świadczenie nominalnie jest równe obowiązującej od marca minimalnej emeryturze (1338,44 zł brutto), a mają do niego prawo świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie “złotówka za złotówkę”. Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł. Finansowy zastrzyk w pełnej wysokości otrzyma około 7,7 mln osób.

Czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń administracyjnych oraz zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, alimenty czy świadczenia z programu “Rodzina 500 plus” dla osób niesamodzielnych.

W ubiegłym roku akcja wypłacania czternastych emerytur miała miejsce w październiku. Wówczas na Opolszczyźnie to dodatkowe świadczenie zasiliło budżety niemal 243 tys. klientów oddziału ZUS w Opolu, z czego 57 tys. stanowili emeryci i renciści, którzy wykazali staż ubezpieczeniowy w co najmniej dwóch krajach, głównie w Polsce i w Niemczech. Wtedy opolski ZUS przekazał na ten cel ponad 282 mln zł.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na “czternastkę” zostanie przeznaczona kwota około 11,4 mld zł, z czego 9,5 mld zł trafi do świadczeniobiorców ZUS.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się