Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT  BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,  ul. Wojska  Polskiego 15 wywieszono na okres od dnia 02 sierpnia 2022 r. do dnia 22 sierpnia 2022 r. wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.145.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.145.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomoœciami Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 , 34 3505710 wew. 154  lub znaleźć  na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl

                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                              Rafał Kotarski

Podziel się