Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o III Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o III Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O III PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ  GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Jana Jaronia, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski, opisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, nr OP1L/00001288/1, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionych:

  1. Działka ewidencyjna nr 332/7 o powierzchni 0,1150 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym o łącznej pow. zabudowy 209 m², cena wywoławcza: 220 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 22 000,00 zł, przetarg  odbędzie się o godz. 9.00
  2. Działka ewidencyjna nr 332/2 o powierzchni 0,1038 ha oraz udział w prawie własności wynoszący 1/4 części w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 332/5 o powierzchni 0,0283 ha stanowiącą dojazd, cena wywoławcza: 50 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 5 000,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 9.30
  3. Działka ewidencyjna nr 332/6 o powierzchni 0,0926 ha oraz udział w prawie własności wynoszący 1/4 części w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 332/5 o powierzchni 0,0283 ha stanowiącą dojazd, cena wywoławcza: 45 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 4 500,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 10.00
  4. Działka ewidencyjna nr 332/1 o powierzchni 0,1085 ha i działka ewidencyjna nr 332/4 o powierzchni 0,0931 ha oraz udział w prawie własności wynoszący 1/2 części w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 332/5 o powierzchni 0,0283 ha stanowiącą dojazd, cena wywoławcza: 95 000,00 zł brutto; wysokość wadium: 9 500,00 zł, przetarg odbędzie się o godz. 10.30

Przetargi odbędą się dnia 08 września 2022 r. w kolejności wymienionej powyżej, w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej na każdą z nieruchomości należy wpłacić do dnia 2 września 2022 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski  nr  54- 8909- 1058- 2005-  0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154, 125 lub 156 oraz na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się