Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT  BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) podaje do  publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,  ul. Wojska  Polskiego 15, wywieszono na okres od 10 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r. oraz opublikowano na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do oddania w dzierżawę -Załącznik do  Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.152.2022 r. z dnia  10 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,  ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 125 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się