Trwa wypłacanie czternastych emerytur. Ile wynosi?

Trwa wypłacanie czternastych emerytur. Ile wynosi?

Opolski ZUS na bieżąco wypłaca czternaste emerytury. Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty, pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie długoterminowe.

Dotychczas w całym kraju dodatkowe roczne świadczenie otrzymało 3,6 mln emerytów i rencistów, do których trafiło łącznie 4,4 mld zł. Zdecydowana większość z nich otrzymała czternastki w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto.

– Opolski ZUS wypłacił już z tytułu czternastej emerytury ponad 133 miliony złotych, a pieniądze zasiliły budżety około 110 tysięcy świadczeniobiorców z regionu. Ponad 81 tysięcy seniorów z Opolszczyzny otrzymało „czternastkę” w pełnej wysokości to jest 1217,98 złotych na rękę –  wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Kolejni uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie 10, 15 lub 20 września, razem z emeryturą lub rentą za ten miesiąc. „Czternastki” nie otrzymają osoby, które mają zawieszoną emeryturę lub rentę, bo np. przekraczają limity dorabiania do świadczenia z ZUS.

W tym roku świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Stąd na rękę w pełnej wysokości wynosi 1217,98 zł. Na tę kwotę mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem wynoszącym powyżej 2900 zł brutto „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli kwota ta będzie niższa niż 50 zł. Zatem na dodatkowe roczne świadczenie mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Czternasta emerytura przyznawana jest z urzędu emerytom i rencistom z ZUS oraz innych organów emerytalno-rentowych, czyli KRUS i mundurowych, a także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczeń uzupełniających Mama 4 plus, renty inwalidzkiej.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się