35 nowych strażaków OSP w powiecie oleskim

35 nowych strażaków OSP w powiecie oleskim

35 nowych druhów ukończyło szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu oleskiego.

Od końca lipca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie trwało szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu oleskiego, które zakończyło się 11 września.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do uczestniczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wypracowanie nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzetem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętoności pracy w zespole.

Szkolenie ukończyło 35 druhów, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny oraz zaliczyli test w komorze dymowej. W ramach kursu podstawowego druhowie uzyskali również:

  • uprawnienia z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP,
  • przeszkolenie okresowe z zakresu BHP,
  • przeszkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR.

*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się