Nowy samochód Domu Dziecka w Sowczycach

Nowy samochód Domu Dziecka w Sowczycach

Dom Dziecka w Sowczycach ma nowy samochód – bus marki Renault Trafic. 

Zakup samochodu, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, został zrealizowany ze środków pozyskanych przez Powiat Oleski w ramach unijnego projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo–wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

Kluczyki do nowego samochodu zostały przekazane na ręce Elżbiety Polak, dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach we wtorek 20 września.

Koszt zakupu busa to 147 900 zł i w całości pokryty został z funduszy europejskich.

Warto nadmienić, że w ramach tego samego projektu przeprowadzono reorganizację Domu Dziecka w Sowczycach, która polegała na remoncie pierwszego piętra budynku, gdzie wydzielono trzy strefy: administracyjną, mieszkaniową i terapeutyczną. W strefie mieszkaniowej przygotowane i w pełni wyposażone zostały pokoje dla 14 wychowanków oraz wspólny aneks kuchenny i łazienka.

W strefie administracyjnej odremontowane zostały biura oraz zaplecze socjalne, natomiast w strefie terapeutycznej – zaadaptowano i wyposażono pomieszczenia wykorzystywane w ramach zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. Celem drugiego zadania było utworzenie i utrzymanie na terenie powiatu oleskiego mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych, które nie posiadają czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdują się w trudniej sytuacji życiowej.

d1e45b23-8182-4e27-a15b-6048488bccc6


*- Informacja i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się