Wyremontowana droga w Cieciułowie oficjalnie oddana do użytku

Wyremontowana droga w Cieciułowie oficjalnie oddana do użytku

We wtorek 20 września dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej w Cieciułowie.

Przebudowa około 900 metrów drogi powiatowej nr 1928 O Rudniki – Cieciułów – Bobrowa – granica województwa śląskiego (Starokrzepice) w miejscowości Cieciułów polegała na poszerzeniu jezdni, położeniu na całej długości warstwy kruszywa oraz dwóch warstw bitumicznych, wykonaniu z jednej strony modernizowanego odcinka drogi chodnika, z drugiej – utwardzonego pobocza.

Koszt inwestycji wniósł ponad 1,1 miliona złotych, z czego ponad pół miliona złotych pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Pozostała część to wkład własny Powiatu Oleskiego i Gminy Rudniki.

Wykonawcą robót była oleska firma Remost.


*- Informacja i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się