• Home »
  • Informacje »
  • Oficjalne otwarcie oleskiej oczyszczalni ścieków po kompleksowej modernizacji

Oficjalne otwarcie oleskiej oczyszczalni ścieków po kompleksowej modernizacji

Oficjalne otwarcie oleskiej oczyszczalni ścieków po kompleksowej modernizacji

Oczyszczalnia ścieków w Oleśnie została oficjalnie otwarta po gruntownej modernizacji. To jedna z największych i najbardziej kosztownych inwestycji na terenie gminy Olesno w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Oprócz rozbudowy oczyszczalni, inwestycja objęła także rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 29 milionów złotych netto. Gminie pozyskała bezzwrotne dofinasowanie w wysokości prawie 19 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dsc05317Inwestycja była konieczna, bowiem wymagały tego względy ekologiczne oraz działanie rozwojowe gminy.

– Po tej inwestycji, do kanalizacji będzie można przyłączyć kolejne wioski z terenu naszej gminy, ponieważ w tej chwili systemem kanalizacyjnym objęte jest tylko miasto i jedna wieś, czyli Świercze i to nie w całości. Siedemnaście sołectw pozostaje poza systemem kanalizacji zbiorczej, a ścieki z tych wiosek są dowożone beczkowozami z szamb i przydomowych oczyszczalni – tłumaczy Jerzy Chęciński, wiceburmistrz Olesna. – Oczyszczalnia spełnia obecnie wymogi europejskie, a to pozwoli nam, mam nadzieję, na skanalizowanie w najbliższych latach całej gminy. Spółce nie grożą już kary, które wcześniej groziły za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. Oczyszczalnia spełnia wszelkie wymogi.

dsc05257O aspektach technologicznych podczas otwarcia mówił Piotr Kętrzyński, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

– To nowoczesna oczyszczalnia o sprawdzonej technologii. To oczyszczalnia średniej wielkości, o przepustowości 2,5 tysiąca m³ na dobę, do 5 tysięcy w skrajnych przypadkach maksymalnych przepływów. Stara oczyszczalnia opierała się na dosyć prymitywnym procesie oczyszczania. W tej chwili mamy ścieki, które są oczyszczane w bioreaktorach na osadzie czynnym. Ścieki przechodzą najpierw proces mechanicznego oczyszczania na kratach, na sitopiaskowniku, potem przechodzą proces biologicznego oczyszczania. Dzięki tej inwestycji mamy bardzo czysty odpływ ścieku. Ścieki są przezroczyste, zapewniają odpowiednie warunki do tego, żeby nie zanieczyszczać rzeki Stobrawy, która jest zlewnią rzeki Odry.

dsc05256Modernizacja oczyszczalni trwała niecałe dwa lata. Inwestycja była realizowana przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie w której 100 % udziałów posiada Gmina Olesno. Wykonawcą prac była firma HYDRO-MARKO sp. z o. o z Jarocina.

– To wielki dzień w życiu naszej społeczności oleskiej, bo być może to nie jest inwestycja piękna w ujęciu wizualnym, ale jest naprawdę nowoczesnym obiektem, który mam nadzieję, będzie nam służył przez kilkadziesiąt kolejnych lat, a dzisiaj daje nam duże możliwości prorozwojowe. Możemy dalej rozwijać tereny strefowe, możemy kanalizować kolejne nasze miejscowości – mówi Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Oleśnie odbyło się w środę 28 września.

Damian Pietruska

Podziel się