• Home »
  • Informacje »
  • Już za kilka miesięcy przez Olesno przebiegać będzie droga ekspresowa. Obwodnica Olesna powoli na ukończeniu

Już za kilka miesięcy przez Olesno przebiegać będzie droga ekspresowa. Obwodnica Olesna powoli na ukończeniu

Już za kilka miesięcy przez Olesno przebiegać będzie droga ekspresowa. Obwodnica Olesna powoli na ukończeniu

Drogowcy przekonują, że prace przy budowie obwodnicy Olesno idą zgodnie z planem, a inwestycja ma zostać zakończona w drugim kwartale 2023 roku. 

– Mamy zaawansowanie rzeczowe na poziomie 70%, natomiast finansowe na poziomie około 80% – mówi Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Koszty budowy obwodnicy Olesna wzrosły w stosunku do początkowych wyliczeń.

– Pierwotna wartość została zwiększona, choćby z racji waloryzacji, którą uwzględniliśmy. Doszły również pewne prace nieprzewidziane. Obecnie, łączna wartość kontraktu to 804 miliony złotych – wylicza dyrektor GDDKiA Opole.

foto-7Najtrudniejsze prace są już ukończone.

– Obecnie prace skoncentrowane są na wykonywaniu warstw bitumicznych, od warstw podbudowy bitumicznej poprzez warstwy wiążące, a także już częściowo, warstwy ścieralne, czyli tych po której już jeżdżą pojazdy – wyjaśnia Bernard Michalski, inspektor nadzoru. Zakończony został wiadukt przy węźle Olesno, na trasie Olesno-Gorzów Śląski. Ukończone są również obydwa ronda od strony Gorzowa i od strony Olesna. Ponadto, mamy już wykonane rondo na początku odcinka w miejscowości Kolonia Ciarka i rondo wraz z łącznikiem na końcu odcinka, przy granicy z województwem śląskim. Częściowo ruch został puszczony, na razie po terenie budowy, na jednokilometrowym odcinku trasy głównej drogi ekspresowej od strony granicy województw opolskiego i śląskiego. Termin realizacji jest niezagrożony. Dotychczas, najtrudniejsze było wykonywanie dwóch największych obiektów inżynierskich, nad linią kolejową.

ws-5-1O skali wielkości budowy obwodnicy Olesna niech świadczą liczby, a te przedstawia Grzegorz Górski, dyrektor kontraktu z firmy Mirbud.

– Apogeum zaawansowania sprzętowego mamy za sobą. W szczytowym momencie, czyli od początku bieżącego roku do sierpnia, mieliśmy na budowie około 250 jednostek sprzętu ciężkiego, czyli maszyn budowlanych, około 300-400 pojazdów transportowych (wanien). Jeśli chodzi o zaangażowanie ludzkie, to również zależy od stopnia zaawansowania prac, ale mieliśmy nawet 350-400 osób, które wykonywały swoje zadania.

Aby wybudować 25 kilometrów drogi ekspresowej oraz całą przylegającą infrastrukturę, potrzebne są ogromne ilości materiałów.

– Żeby uzmysłowić rozmiar inwestycji – na 25 kilometrach drogi mieliśmy około 2,1 mln m³ wykopu, 1,85 mln m³ nasypu, mamy 27 obiektów inżynieryjnych i trzy przepusty hydrotechniczne. W te obiekty wbudowaliśmy mniej więcej około 40 tysięcy m³ betonu, zużyliśmy około 5 tysięcy ton stali. Do wbudowania docelowo jest około 400 tysięcy ton warstw asfaltowych – wylicza Grzegorz Górski.

s11-km-9900-10100-2W zależności od warunków pogodowych, prace mogą być przerwane zimą, ale nawet łagodna zima nie pozwoli na przyspieszenie części robót. Bowiem niektóre działania nie mogą być wykonywane w niskich temperaturach.

– Wykonawca standardowo ma zapisaną w umowie przerwę zimową, która trwa między 15 grudnia a 15 marca, natomiast jeżeli warunki atmosferyczne będą pozwalały na wykonywanie części robót, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykonawca je prowadził – mówi dyrektor GDDKiA Opole.

Obwodnica Olesna ma być częścią drogi ekspresowej nr 11, która docelowo ma mieć długość 550 kilometrów i łączyć Śląsk z polskim wybrzeżem. To więc droga kluczowa dla komunikacji całego kraju, łącząca północ z południem Polski.

Damian Pietruska

Zdjęcia: GDDKiA Opole

Podziel się