• Home »
  • Informacje »
  • Ranking wykorzystywania środków UE przez samorządy. Jak wypadły nasze miasta i gminy?

Ranking wykorzystywania środków UE przez samorządy. Jak wypadły nasze miasta i gminy?

Ranking wykorzystywania środków UE przez samorządy. Jak wypadły nasze miasta i gminy?

Sprawdziliśmy, jak wypadły nasze miasta, gminy i powiat w corocznym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”: “Samorządowi liderzy pozyskiwania środków UE w latach 2014–2021”. Wysokie miejsce zajęło Olesno oraz gmina Zębowice. W tym zestawieniu kiepsko za to wypadł Gorzów Śląski i gmina Radłów.

– Kolejny budżet wieloletni Unii Europejskiej skończył się w 2020 roku, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regułami środki mogą być wydawane jeszcze w kolejnych latach. W naszym rankingu posługujemy się danymi ze sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkach, a nie zestawieniami umów zawartych na realizację kolejnych projektów. Niemniej jednak dane, które pokazujemy, to już końcówka tej bardzo szczodrej dla Polski perspektywy finansowej –  mówią Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Autorzy rankingu zauważyli zależność pomiędzy zamożnością jednostki a możliwościami pozyskiwania funduszy.

– To zamożniejsze miasta i gminy wiejskie stać na posyłanie swoich pracowników na dobre szkolenia lub zatrudnianie najlepszych firm konsultingowych na opracowywanie bardziej skomplikowanych projektów, na zapewnienie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości lub też posłużenie się kredytem tam, gdzie sytuacja tego wymaga. W efekcie to bogatsze jednostki korzystają często z wyższych dotacji.

Sprawdźmy zatem, jak w tym okresie poradziły sobie nasze samorządy. Są one sklasyfikowane w różnych kategoriach, w zależności od wielkości.

Powiaty

  • 127 miejsce – Oleski – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 418,14.

Dla porównania – powiat kluczborski – 70 miejsce – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 536,75; powiat strzelecki – 259 miejsce – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 220,53.

Ogółem sklasyfikowano 314 powiatów.


Miasta powiatowe

  • 60 miejsce – Olesno – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 1752,94

Dla porównania: Kluczbork – 110 miejsce – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 1227,74; Strzelce Opolskie – 200 miejsce, Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 673,35

Ogółem sklasyfikowano 267 miast powiatowych.


Miasteczka

  • 417 miejsce – Praszka – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 952,40
  • 449 miejsce – Dobrodzień – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 830,90
  • 599 miejsce – Gorzów Śląski – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 309,05

Ogółem sklasyfikowano 620 miasteczek.


Gminy Wiejskie

  • 660 miejsce – Zębowice – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 1588,75
  • 713 miejsce – Rudniki – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 1504,86
  • 1339 miejsce – Radłów – Wydatki ze środków UE w latach 2014–2021 w zł per capita (na osobę): 570,24

Ogółem sklasyfikowano 1523 gmin wiejskich.


Ranking dostępny jest w całości tutaj: https://wspolnota.org.pl/news/samorzadowi-liderzy-pozyskiwania-srodkow-ue-w-latach-2014-2021

Zdjęcie główne: Joanna Hęcińska, LaiCoti Fotografia.

Podziel się