Prawie 5 tysięcy dodatkowej emerytury! Dla kogo?

Prawie 5 tysięcy dodatkowej emerytury! Dla kogo?

Długie życie popłaca i to dosłownie. Stulatkom Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia honorowe. Aż 4944,79 zł brutto – tyle obecnie wynosi finansowy bonus w postaci dodatkowej emerytury dla osoby, która ukończyła 100 lat.

– Na początku roku opolski ZUS wypłacał świadczenie honorowe 50 mieszkańcom Opolszczyzny, a pod koniec października 52. Zdecydowaną większość w tym gronie stanowią panie, bo jest ich 44. Obecnie najwięcej stulatków mieszka w Opolu i powiecie opolskim, bo 16, następnie w powiatach nyskim – 8, kędzierzyńsko-kozielskim – 7 i brzeskim – 5 – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Według danych opolskiego oddziału ZUS, 4 osoby, które ukończyły sto lat mieszka na terenie powiatu namysłowskiego, po 3 osoby w powiecie kluczborskim, oleskim i prudnickim, a po 1 osobie w powiatach strzeleckim, krapkowickim i głubczyckim.

Wysokość emerytury wyjątkowej z tytułu ukończenia 100 lat nie jest taka sama dla wszystkich. Jej wysokość zmienia się na początku marca każdego roku. Obecna stawka obowiązuje od marca br. do końca lutego 2023 r. Na przestrzeni ostatnich lat wysokość świadczenia honorowego ciągle rośnie. W poprzednim okresie czyli między marcem 2021 r., a lutym 2022 r. ta specjalna emerytura wynosiła 4512,41 zł brutto, a w okresie marzec 2020 r. – luty 2021 r. – 4294,67 zł brutto.

Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia czyli np. emerytury bądź renty. Bez wniosków czy formularzy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia stu lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia – wtedy niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, bo nie znajdował się w bazie danych ZUS.

Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu.

Stulatków w Polsce będzie coraz więcej. Ocenia się, że w 2040 r. stulatków może być około 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – nawet 124 tys.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się