Prace konserwatorskie na Cmentarzu Żydowskim w Oleśnie zakończone

Prace konserwatorskie na Cmentarzu Żydowskim w Oleśnie zakończone

23 sierpnia zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowalne na terenie cmentarza żydowskiego w Oleśnie przy ulicy Młyńskiej. Program prac konserwatorskich został sporządzony przez mgr inż. Agnieszkę Bułkę w zakresie czynności zaleconych przez służby konserwatorskie, a ich celem było zabezpieczenie zabytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu zachowania.

Przeprowadzone prace polegały na: zabezpieczeniu elewacji frontowej domu pogrzebowego poprzez uzupełnienie spoinowania i brakujących cegieł, konserwacji okien domu pogrzebowego poprzez oczyszczenie z warstw malarskich, pomalowanie ram i uzupełnienie kitu, wymianie orynnowania po obu stronach domu pogrzebowego, odtworzeniu uszkodzonego w wyniku wiatrołomu muru ogrodzeniowego w północno-zachodnim narożniku, konserwacji macew i postumentów poprzez oczyszczenie kamienia z zanieczyszczeń biologicznych.


-* Informacja i zdjęcia Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się