Oleski żłobek został powiększony

Oleski żłobek został powiększony

Od września liczba miejsc w Żłobku Miejskim w Oleśnie zwiększyła się o piętnaście.

To efekt remontu w oleskim żłobku. Do zabawy i odpoczynku dzieci, dostosowana została sala na parterze budynku (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, grzejników, malowanie) oraz wyremontowana została łazienka. Zakupione zostało niezbędne wyposażenie sali oraz kuchni. Zatrudniono także dwóch nowych opiekunów.

Remont został zrealizowany dzięki środkom z programu „MALUCH+” 2022-2029. Dotacja w wysokości ponad 3 mln zł. w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 przyznana została na utworzenie i utrzymanie docelowo do 58 nowych miejsc.

Obecnie do Żłobka Miejskiego w Oleśnie uczęszcza 105 dzieci. Kolejne miejsca powstaną po przeprowadzeniu dalszych prac remontowych w kolejnym roku kalendarzowym.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się