• Home »
  • Informacje »
  • Powołania na zastępcę komendanta oraz dowódców JRG w oleskiej komendzie straży pożarnej

Powołania na zastępcę komendanta oraz dowódców JRG w oleskiej komendzie straży pożarnej

Powołania na zastępcę komendanta oraz dowódców JRG w oleskiej komendzie straży pożarnej

W piątek 29 września odbyły się uroczystości powołania Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie oraz mianowania dowódców JRG w Oleśnie.

Mł. bryg. Mariusz Strzelczak otrzymał akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z rąk nadbryg. Krzysztofa Kędryka Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w obecności mł. bryg. Andrzeja Wróbla Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie podczas uroczystości, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Następnie podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie z rąk mł. bryg. Andrzeja Wróbla Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie akt mianowania otrzymali:

  • st. kpt. Kamil Pęcherz na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie,
  • st. kpt. Daniel Kaczmarek na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie,

Mł. bryg. mgr inż. Mariusz Strzelczak służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1998 roku jako kadet Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 2000 roku, rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, zajmując kolejno stanowiska: starszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany oraz dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

W trakcie swojej służby w Państwowej Straży Pożarnej stale podnosił swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe kończąc w 2006 roku studia inżynierskie na Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. W 2008 roku mł. bryg. Strzelczak ukończył trzysemestralne niestacjonarne studia podyplomowe „Dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2023 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie.

Za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i za zasługi oraz odpowiedzialne, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wielokrotnie był nagrodzony oraz odznaczony: „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2005 rok, „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2011 rok, „Brązowym Krzyżem Zasługi” – 2015 rok, „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2017 rok, „Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę” – 2017 rok, „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2021 rok, „Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej” – 2021 rok.


St. kpt. mgr inż. Kamil Pęcherz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 2003 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 2005 roku, rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Od początku służby umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności zawodowe zajmując kolejno stanowiska od starszego ratownika do zastępcy dowódcy JRG. W 2010 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej, uzyskując tytuł inżyniera. Natomiast w 2014 roku ukończył studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.


St. kpt. mgr inż. Daniel Kaczmarek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 25 sierpnia 2008 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 2010 roku, rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Od początku służby umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności zawodowe zajmując kolejno stanowiska od starszego ratownika do zastępcy dowódcy JRG. W 2015 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Natomiast w 2017 roku ukończył studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się