Jakie funkcje spełniają osłony przeciwnajazdowe?

Jakie funkcje spełniają osłony przeciwnajazdowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiele pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinno być wyposażonych w osłony przeciwnajazdowe boczne. Są to specjalne elementy w postaci długich listew, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jaki sposób osłony boczne pomagają w realizacji tego celu? Kiedy bezwzględnie należy je stosować, a kiedy nie jest to konieczne? Podpowiadamy!

Dlaczego stosuje się osłony przeciwnajazdowe?

Osłona przeciwnajazdowa ma postać podłużnego panelu, montowanego na bokach pojazdu w celu ograniczenia ryzyka wypadków. Konieczność jej stosowania jest związana z ogromną masą oraz wysokim prześwitem podwozia pojazdu, przyczep czy naczep. Między tylnymi i przednimi osiami tych pojazdów występują wolne przestrzenie w które  dosyć łatwo mogą dostać się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Podstawowa funkcja osłon przeciwnajazdowych — zapobieganie wypadkom

W sytuacji, gdy boki samochodu ciężarowego są nieosłonięte, zwiększa się ryzyko wpadnięcia pieszego, motocyklisty lub rowerzysty pod koła ciężkiego pojazdu. Takie wypadki kończą się tragicznie, w związku z tym wprowadzenie zabezpieczeń, które pozwalają ich unikać, jest bardzo ważne. Po obu samochodu montuje się więc osłony boczne pojazdów. Elementy te zwykle są usytuowane między osią skrętną a osią napędową pojazdu. Jeśli maszyna ma układ kół 8×4, osłony boczne zwykle umieszcza się między drugą i trzecią osią.

Kiedy należy stosować osłony przeciwnajazdowe?

Obowiązek stosowania osłon bocznych wynika z obowiązujących przepisów. Dotyczy on pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t — samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Obowiązkiem nie są objęte ciągniki siodłowe, przyczepy dłużycowe, a także pojazdy o konstrukcji, która uniemożliwia montaż osłon przeciwnajazdowych.

Nie trzeba ich stosować także w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 18 listopada 1999 roku, a także pojazdów należących do Sił Zbrojnych RP. Wszystkie pojazdy nieobjęte obowiązkiem powinny jednak posiadać części boczne zapewniające podobny rodzaj ochrony co osłony przeciwnajazdowe.

Jak wybrać osłony przeciwnajazdowe dla swojego samochodu?

Podstawowym kryterium przy doborze osłon bocznych są ich wymiary. Muszą one być dostosowane do typu pojazdu — inne należy zastosować w ciężarówkach, inne zaś w naczepach czy przyczepach. Aby ustalić, jakiej długości listwy ochronne będą potrzebne, należy zapoznać się z aktualnymi przepisami.

Osłony boczne pojazdów powinny być wykonane z materiału o dużej trwałości, ale i nieobciążającego zanadto konstrukcji samochodu lub przyczepy, ponadto musi to być materiał odporny na korozję. Przeznaczone na ten cel profile najczęściej wykonywane są z aluminium. Aby osłona boczna była odpowiednio i stabilnie przytwierdzona do podwozia, potrzebne są także dopasowane do niej uchwyty oraz mocne śruby. W celu poprawy bezpieczeństwa konstrukcji należy także zastosować specjalne końcówki listew osłony, najczęściej o kolistym kształcie.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się