Z jakich etapów zwykle składa się rozwód?

Z jakich etapów zwykle składa się rozwód?

Decyzja zapadła. Chcesz rozwodu. Niestety, czasem to jedyny sposób na to, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. Stres może wywoływać różne objawy, a życie w toksycznym związku niszczy. Nim jednak podejmiesz pierwsze kroki, z pewnością chcesz wiedzieć, jak wygląda sprawa rozwodowa. Przeczytaj więc ten artykuł!

Etap 1 – Przygotowanie do wszczęcia procedury

Najpierw musisz przygotować się do postępowania. Pomyśl, czy zależy Ci na rozwodzie z orzekaniem o winie, czy bez niego, kto przejmie opiekę rodzicielską nad dzieckiem, itd. W tym momencie możesz też sprawdzić, gdzie w Twoim pobliżu znajduje się specjalizująca się w takich procesach kancelaria. Niejeden prawnik ma doświadczenie w tego typu sprawach. Od niego dowiesz się więcej o tym, jakie jeszcze przygotowania należy podjąć.

Etap 2 – Przygotowanie i wniesienie pozwu

Cała procedura dla powoda zaczyna się od złożenia pozwu o rozwód. Pracownik kancelarii prawnej, np. adwokat z dzielnicy Wola w Warszawie, podpowie, jak powinno wyglądać takie pismo oraz jakie załączniki należy do niego dołączyć. Możesz też powierzyć takiej osobie sporządzenie wniosku. Gdy dokument będzie gotowy (koniecznie w dwóch kopiach) – pora złożyć go do właściwego sądu okręgowego. Należy przy tym pamiętać, że konieczne będzie także uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 złotych.

Etap 3 – Sporządzenie odpowiedzi na pozew

Jeden egzemplarz pisma przesyłany jest współmałżonkowi. Ma on prawo do ustosunkowania się do zawartych w nim tez. De facto od tego momentu zaczyna się sprawa rozwodowa dla pozwanego. W odpowiedzi można zgodzić się na rozwód, odrzucić argumenty powoda, a nawet wnieść powództwo wzajemne.

Etap 4 – Pierwsza rozprawa

Po upływie terminu wystosowania odpowiedzi na pozew sąd ustala termin pierwszej rozprawy. Ta odbywa się za zamkniętymi drzwiami, w obecności stron i ewentualnych pełnomocników. W trakcie posiedzenia prowadzący je sędzia weryfikuje tożsamość małżonków i przesłuchuje ich. Pada też pytanie o to, czy decyzja w sprawie rozwodu jest ostateczna. Jeśli małżonkowie są zgodni, już w tym momencie może dojść do rozwiązania małżeństwa. W przypadku jednak rozwodu z orzekaniem o winie – konieczne będzie przeprowadzenie postępowania dowodowego i odbędą się kolejne posiedzenia.

Etap 5 – Postępowanie dowodowe

Liczba kolejnych rozpraw zależy od obszerności materiału dowodowego, tak, że proces niekiedy ciągnie się nawet przez kilka miesięcy. To m.in. na podstawie informacji zebranych podczas tych posiedzeń sąd zadecyduje o m.in. przyznaniu prawa opieki nad dzieckiem czy wysokości alimentów dla małżonka. Prowadzący rozwody adwokat może podpowiedzieć, co będzie stanowiło wartościowy dowód w danej sprawie.

Etap 6 – orzeczenie rozwodu i uprawomocnienie się wyroku

Po zebraniu dowodów sąd wydaje wyrok. Jeśli strona jest niezadowolona z wyniku, w ciągu 7 dni ma prawo złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Po otrzymaniu go biegnie termin 14 dni na wniesienie apelacji. Po tym czasie wyrok się uprawomocnia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zgłoś się do odpowiedniej kancelarii.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się