Wahadło na trasie Olesno-Opole

Wahadło na trasie Olesno-Opole

W czwartek 1 lutego na kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 45, na wlocie do Bierdzan od strony Opola zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Związane jest to z rozbudową 11-kilometrowego odcinka pomiędzy Jełową i Bierdzanami.

Tymczasowa organizacja ruchu

Zmiany spowodowane będą zajęciem jednego z pasów ruchu, na którym wykonawca rozpocznie frezowanie nawierzchni. Ruch wahadłowy będzie kierowany ręcznie przez uprawnionych pracowników firmy wykonawczej.

Zakres zadania

Kluczowym elementem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie, a odcinkowo wymiana, istniejącej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę czterech rond na istniejących skrzyżowaniach – z DW461 w Jełowej, z ul. Wolności w Jełowej, DW463 w Bierdzanach oraz z DW494 w kierunku Olesna.

Ponadto wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe oraz dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległego terenu. Rozbudowany odcinek zostanie wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie drogowe. Zadanie przewiduje także budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę przepustów.

Korzyści wynikające z budowy

– Poprzez poszerzenie pasów ruchu, ale także korektę łuków poziomych i pionowych poprawimy bezpieczeństwo kierowców podróżujących DK45. Z kolei poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli rowerzystów i pieszych – osiągniemy poprzez budowę ciągu pieszo–rowerowego i dodatkowej jezdni przyległego terenu na całej długości tego odcinka. Realizacja zadania wpłynie także na podniesienie komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości na tej trasie – mówi Agata Andruszewska, rzecznik prasowy GDDKiA Opole.

Wykonawcą zadania za kwotę prawie 106 mln zł jest firm Mota-Engil. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2025.


*- Informacja i zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się