Powiat oleski ma nowego starostę! Wybrano także zarząd powiatu

Powiat oleski ma nowego starostę! Wybrano także zarząd powiatu

Bożena Konarska-Markiewicz została starostą powiatu oleskiego. To pierwsza kobieta na tym stanowisku! Wicestarostą został dotychczasowy starosta Roland Fabianek. Podczas II sesji Rady Powiatu w Oleśnie, która odbyła się w czwartek 16 maja, wybrano także zarząd powiatu oleskiego.

Wszystkich wyborów dokonywano w głosowaniach tajnych, aczkolwiek wybór poszczególnych osób, już przed sesją, nie był tajemnicą. Owe wybory były efektem podpisanego porozumienia koalicyjnego pomiędzy komitetami Koalicja 15 Października-Działamy Lokalnie oraz Śląskimi Samorządowcami. Koalicja obu komitetów ma większość w radzie.

Bożena Konarska-Markiewicz była jedyną zgłoszoną kandydatką przez radnych. Zgłoszenia dokonał radny Paweł Polak.

– Pani Bożeną Konarską-Markiewicz od urodzenia mieszka w Pludrach. Z wykształcenia jest nauczycielem historii, a od 25 lat pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach – mówił Paweł Polak. – Przez całe swoje dorosłe życie aktywnie włącza się w działalność na rzecz rodzinnej miejscowości, jak i całej gminy Dobrodzień. Jest doskonałym menadżerem. Cechuje ją ogromny profesjonalizm. Jej predyspozycje i zdolności organizacyjne oraz znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa, sprzyjają prawidłowej organizacji procesu zarządzania. Ceni sobie ład i porządek, ale potrafi też zapanować nad chaosem.

Głosowanie nie było jednomyślne. Za wyborem nowego starosty opowiedziało się 16 radnych, 2 było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Po wyborze nowego starosty, Bożena Konarska- Markiewicz postanowiła zabrać głos.

– Z wielkim szacunkiem, wdzięcznością stoję przez Państwem jako nowy starosta. Dzięki Państwa głosom, dzięki zaufaniu, które mi okazaliście, jestem w tym miejscu. Jestem świadoma ogromnej odpowiedzialności, która teraz na mnie będzie spoczywać. Jestem osobą czynu, jestem gotowa na działanie, ale liczę na Państwa współpracę w zgodzie, ponad podziałami politycznymi, ponad różnicami światopoglądowymi. Trzymajmy się jednej bardzo ważnej zasady – zgoda buduje, a budowa i rozwój powiatu oleskiego są dla nas najważniejsze. Aby to wszystko osiągnąć, trzeba pamiętać o naszej bogatej historii, tradycji, ale też o bardzo ważnej wartości, która ten rejon wyróżnia, mianowicie – wielokulturowość.

W głosowaniu na wicestarostę jedynym kandydatem był Roland Fabianek, dotychczasowy starosta powiatu. Otrzymał 18 głosów za i 1 przeciw. Nowy wicestarosta podziękował wszystkim za wsparcie oraz zadeklarował chęć współpracy.

– Pani starosto, ze swej strony deklaruję gotowość do współpracy dla dobra powiatu, bo tym kierujemy się startując w wyborach. Z tych rozmów, które odbyliśmy do tej pory wydaje mi się, że będzie nam się dobrze współpracowało – mówił Roland Fabianek.

W kolejnym głosowaniu wybierani zostali pozostali członkowie zarządu Rady Powiatu w Oleśnie. Po głosowaniu tajnym w skład zarządu weszli: Damian Hutsch (Śląscy Samorządowcy), Paweł Polak oraz Piotr Rasztar (obaj Koalicja 15 Października – Działamy Lokalnie).

Dokonano również wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty i Gospodarki. Ustalono także wynagrodzenie starosty oleskiego.

Damian Pietruska

Podziel się