Powiatowy Dzień Strażaka w Oleśnie

Powiatowy Dzień Strażaka w Oleśnie

W środę 22 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie odbył się Dzień Strażaka. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, awansów i nagród.

Dzień Strażaka rozpoczął się od mszy św. w kościele św. Michała w Oleśnie w intencji strażaków i ich rodzin. Następnie odbył się uroczysty apel na placu komendy, który rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, który przyjął bryg. mgr inż. Grzegorz Brzozowski, zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Podczas uroczystości powiatowych Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, awanse i nagrody:

  • Odznaki “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało 10 osób,
  • Medale “Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymały 3 osoby,
  • Złoty Znak Związku otrzymała 1 osoba,
  • Nagrodę OKW PSP otrzymała 1 osoba,
  • Awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów otrzymał 1 strażak,
  • Awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów otrzymało 6 strażaków,
  • Awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych otrzymał 1 strażak.

W uroczystości udział wzięli: bryg. Grzegorz Brzozowski, zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Roland Fabianek, wicestarosta oleski, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele wojska, policji, straży miejskiej, nadleśnictwa, kierownicy placówek administracji samorządowej, emeryci, komendanci gminni OSP i zaproszeni goście.


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Kaczmarek oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie
Zdjęcia: kpt. Bartosz Włoch.

Podziel się