Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki i na stronie internetowej urzędu www.rudniki.pl wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości – załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.78.2024 z dnia 14.06.2024

Wójt Gminy Rudniki
Mariusz Stanek

Podziel się