Poszukiwane osoby do uczestnictwa w szkoleniach i stażach


Kontakt: Irena
693 373 510

Szczegóły ogłoszenia

Poszukujemy osób do projektu chętnych na uczestnictwo w szkoleniach, a potem w stażach. Warunkiem to bycie osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP lub pozostającej bez zatrudnienia i posiadającej status osoby nieaktywnej zawodowo w wieku od 15 do 30 lat.

- dostępne kursy na technika prac biurowych z elementami kadr i płac (3 osoby) oraz sprzedawca handlowiec (6 osób). Kurs trwa około miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł netto. Zwracane są koszty dojazdu na szkolenie. Uczestnik po odbytym szkolenie idzie na 3 – miesięczny staż, za który otrzymuje wynagrodzenie 1680 zł netto. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest w ramach uczestnictwa w projekcie.

Informacje w biurze projektu przy ul. Dworcowej 10A w Oleśnie (Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości) lub pod nr telefonu 34 350 95 15 lub 693 373 510; mail: ihadasik@wp.pl

To ogłoszenie zostało wyświetlone 432 razy.