Reklama wyborcza 2024

Specjalna reklama wyborcza

Na potrzeby reklam wyborczych na portalu ool24.pl stworzone zostało specjalne miejsce reklamowe, tuż pod logo ool24.pl, zawierające 4 banery, widoczne również na wszystkich podstronach.

Każdy z banerów reklamowych ma wymiar‌ 565x140px.

W przypadku, gdy wykupione będą więcej niż 4 banery na ww. miejscu, przy każdym odświeżeniu losowo wyświetlane są 4 spośród wszystkich banerów.

Co ważne – projekty banerów przygotowujemy dla Państwa bez dodatkowej opłaty, najczęściej tego samego dnia roboczego. Poza tym oferujemy również standardowe banery na naszym portalu. Ofertę można znaleźć w zakładce “reklama” na naszej stronie.

Artykuł sponsorowany

Na naszym portalu umożliwiamy również publikację specjalnego artykułu sponsorowanego kandydatów. Może to być wywiad z kandydatem lub inna forma artykułu. Artykuł publikowany jest jako polecany news na stronie głównej (pod menu strony, największe zdjęcie) przez okres dwóch dni, po dwóch dniach przesuwa się stopniowo na kolejne miejsca (tak jak standardowy artykuł). 

Kontakt

mail: reklama@ool24.pl

telefon: 697 473 273