• Home »
  • Informacje »
  • Wiemy, ilu przedsiębiorców będzie płaciło “Mały ZUS” w powiecie oleskim

Wiemy, ilu przedsiębiorców będzie płaciło “Mały ZUS” w powiecie oleskim

Wiemy, ilu przedsiębiorców będzie płaciło “Mały ZUS” w powiecie oleskim

„Mały ZUS” to nowa forma ulgi dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę. Ułatwienie polega na płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości dostosowanej do osiąganych przychodów w minionym roku.

Wiemy już ilu przedsiębiorców zgłosiło się do „małego ZUS-u” w województwie opolskim i powiecie oleskim.

Przewidywano, że w całej Polsce z tego rozwiązania mogło skorzystać około 173 tys. osób. Wyznacznikiem do takich prognoz były przychody deklarowane przez osoby, które zajmują się wytwarzaniem, sprzedażą lub świadczeniem usług na niewielką skalę. Miarą tej skali, a jednocześnie warunkiem do korzystania z nowej ulgi, nie mogło być przekroczenie przychodu wyższego niż 63 tys. zł z całego roku prowadzenia działalności, czyli 5250 zł miesięcznie.

Pod koniec 2018 r. w całej Polsce jednoosobowe przedsięwzięcia miało 1 mln 610 tys. osób. Do 15 stycznia w całym kraju wpłynęło 130 076 deklaracji dotyczących płacenia „małego ZUS-u” czyli 8,07 proc. z wszystkich jednoosobowych firm.

– Do placówek Zakładu w naszym regionie zgłoszono 2979 deklaracji dotyczących płacenia niższych składek przez cały 2019 r., Najwięcej w Opolu bo 939, następnie w Nysie tj. 426, Strzelcach Opolskich – 291. Najmniej osób zgłosiło „mały ZUS” w jednostkach ZUS w Głubczycach i Namysłowie, bo odpowiednio 85 i 114. Pod koniec ubiegłego roku aktywną działalność prowadziło w regionie około 32 600 jednoosobowych firm – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS województwa opolskiego.

W inspektoracie ZUS w Brzegu zarejestrowano 283 zgłoszenia, w Kędzierzynie-Koźlu 265, Kluczborku – 169, Oleśnie – 214, a w Prudniku 193.

W województwie opolskim z prawie 3 tys. zgłoszeń do „małego ZUS-u”, 157 osób zrobiło to w sposób elektroniczny, bez wychodzenia z domu czy miejsca prowadzenia działalności. Osoby te, wykorzystały do tego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Dla kogo „mały ZUS”?

Co roku, z nowego rozwiązania będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który:

  • jest zarejestrowany w CEIDG (jest również wspólnikiem spółki cywilnej),
  • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niego zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
  • przychody, które osiągnął z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
  • nie spełnił warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
  • prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

*- Informacja: ZUS.

Podziel się