Czym jest i jak działa giełda wierzytelności?

Czym jest i jak działa giełda wierzytelności?

Giełda wierzytelności to internetowy rejestr, w którym znajdują się dane zadłużonych osób fizycznych lub firm. Wierzytelności znajdujące się na giełdzie można wykupić. Osoba, sprzedająca dług pozbywa się obowiązku egzekwowania płatności od dłużnika. Kupujący zadłużenie może zyskać, gdy spłacający postanowi uregulować płatność. Jakie długi można wystawić na giełdzie?

Giełda wierzytelności – podstawa prawna działania

Giełda wierzytelności to rejestr informacji gospodarczych, w którym znajdują się wierzytelności z ofertami ich wykupienia. Podmiot ten działa w oparciu o art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami. Jego pracę reguluje również art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Na giełdzie wierzytelności mogą pojawić się dane osób, które nie poradziły sobie z terminową regulacją zadłużenia. Aby nie doszło do takiej sytuacji, sięgając np. po pożyczki na raty warto pilnować harmonogramu spłat. Jest on każdorazowo dołączony do umowy.

Internetowa giełda wierzytelności – jak działa?

W Polsce istnieje kilka giełd wierzytelności. Działają one online. Oferty sprzedaży długów wpisywane są do rejestru przez podmioty zajmujące się giełdą. Informacje o zadłużeniach osób fizycznych i ich firm trafiają do publicznej informacji.

Z internetowej giełdy wierzytelności korzystają wierzyciele, którym dłużnicy zalegają z płatnościami. Zamiast bezskutecznie dochodzić rozliczenia długu wolą wystawić go na sprzedaż. Pozbywają się w ten sposób obowiązku egzekwowania spłaty. Osoba kupująca zadłużenie musi otrzymać całą jego dokumentację, w tym umowę pożyczki.

Z krajowej giełdy wierzytelności korzystają firmy windykacyjne czy przedsiębiorcy, którzy są w stanie zweryfikować historię płatności swojego klienta. Długami umieszczonymi w rejestrze interesują się także podmioty, które efektywnie ściągają długi i kupując je, mogą zarobić.

Jak sprzedać dług, czyli jakie długi wystawić na giełdzie?

Na krajowej giełdzie wierzytelności można wystawić prawie każdy dług. Ważne jest jedynie to, aby go w pełni udokumentować. Posłuży temu np. niezapłacona faktura czy umowa o dzieło, która nie została rozliczona. Dług może potwierdzić również wyrok sądu, umowa sprzedaży, najmu, weksel czy zasądzone alimenty.

Istnieją portale, które pośredniczą w sprzedaży długów. Umożliwiają one wystawienie ofert przeterminowanych lub długów nadających się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wiele firm windykacyjnych skupuje długi, które zostały przedawnione. Nie ma limitu co do wysokości zadłużenia, które może zostać wpisane do rejestru. Wierzyciel nie musi również posiadać zgody dłużnika na takie działanie.

Krajowa giełda wierzytelności a ochrona danych osobowych

Od 2018 roku obowiązuje RODO. Dane wrażliwe muszą więc być chronione. Czy giełda wierzytelności działa zgodnie z prawem? Tak. Przepisy dopuszczają przetwarzanie danych w przypadku, gdy służą one celom administracyjnym czy egzekwowaniu długu.

W przypadku osób fizycznych w rejestrze zamieszcza się takie dane jak: imię, nazwisko, miejscowość, ulica, czasem też rok urodzenia. Dane firm to: imię i nazwisko, nazwa firmy, miejscowość, ulica, NIP. Przy każdej ofercie umieszcza się również wartość długu.

Sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności – wady i zalety

Wystawienie długu na giełdę wierzytelności niesie korzyści zarówno dla wierzyciela, jak i osoby nabywającej dług. Wierzyciel przede wszystkim pozbywa się obowiązku egzekwowania płatności. Nie musi się już martwić o to, czy dłużnik postanowi w końcu zwrócić pieniądze. Co ważne, sprzedając dług, możemy uzyskać przynajmniej częściowy zwrot należności.

Osoba, która dług kupuje, może na nim zarobić. Dzieje się to wtedy, gdy odpowiednio zadziała na dłużnika i ten mimo wcześniejszych trudności ze spłatą ureguluje w całości dług. Może się niestety zdarzyć, że przejęcie długu nic nie da, a kupujący straci.

Dłużnik, który trafi do rejestru wierzytelności może zmobilizować się do spłaty zadłużenia. W końcu jego dane widnieją w publicznym i ogólnodostępnym spisie. Przez ten fakt giełda wierzytelności staje się coraz popularniejszym sposobem dochodzenia należności. Dzięki temu, że w każdej chwili możemy sprawdzić zadłużenie wybranej firmy, rozsądniej decydujemy się na współpracę.


*- Artykuł partnera.

Podziel się