Praszkowskie Koziołki 2019

Praszkowskie Koziołki 2019

Przedstawiamy sylwetki nagrodzonych “Praszkowskimi Koziołkami”, czyli nagrodami burmistrza Praszki dla zasłużonych dla gminy Praszka.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się we wtorek 7 maja w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Galę prowadziła Barbara Adamska, publiczność rozgrzał energetyczny duet uzdolnionych muzycznie artystek – Need for Strings.

Oto sylwetki tegorocznych laureatów “Praszkowskich Koziołków”:

Jednostka OSP w Strojcu

dsc01769

Powstała w 1918 roku. Inicjatorem po pożarze kolejki wąskotorowej Zawisna-Strojec- Szczepany był miejscowy nauczyciel – pan Kamiński. Budowę remizy jednostki OSP w Strojcu rozpoczęto w 1923 roku, dzięki wsparciu dyrektora kopalni rudy żelaza w Strojcu pana Katkiewicza. Remiza OSP szybko stała się centrum spotkań mieszkańców wsi. Minęło 101 lat od powołania OSP w Strojcu.

Zmieniały się zagrożenia, z którymi strażacy musieli walczyć i chronić przed nimi mieszkańców. Strażacy nigdy nie stronili od prac społecznych, a często inicjowali lokalne działania na rzecz Strojca. Remiza strażacka niezmiennie pozostaje centrum spotkań, a strażacy społecznicy mogą być wzorem dla innych do naśladowania.


Henryk Żyta

dsc01797

Działacz społeczny, twórca, pasjonat lokalnej historii. Jest autorem dwóch książek opisujących dzieje motoryzacji w Praszce, wydanych na 50-lecie i 60-lecie istnienia przemysłu motoryzacyjnego w Praszce.

Prowadzi kronikę OSP w Brzezinach, która również dokumentuje 30 lat historii jego rodzimej miejscowości. Od 14 lat prowadzi lokalny kabaret, tworząc autorskie teksty, reżyserując, a także występując na scenie. Kabaret ma na koncie sukcesy w turniejach wojewódzkich.

Od zawsze związany ze strażą pożarną. Przez 5 lat pełnił funkcję prezesa, rezygnując dla potrzeb działań w Radzie Miejskiej Praszki. Za działania w straży otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Poprzez kadencję wiceprezesa straży w ostatnich latach podjął się szkolenia młodzieżowej drużyny pożarniczej, w tym żeńskiej – którą w roku ubiegłym przygotował do startu w zawodach wojewódzkich. W niedawno utworzonym Stowarzyszeniu Rozwoju Sołectwa Brzeziny podjął funkcję wiceprezesa.


Gabriel Wyględacz

dsc01803

Na co dzień prezes Radia Ziemi Wieluńskiej, redaktor – realizuje materiały radiowe na temat Praszki, na zaproszenie wspiera jako juror lokalne konkursy wokalne i muzyczne organizowane w Domu Kultury.

Realizował słuchowisko radiowe pt. “Słuchowisko z kolejką w tle” (inicjatywa i realizacja Biblioteka w Mokrsku + Dom Kultury M-GOKiS w Praszce) oraz nagranie radiowe “Kandydatek na żonę” w wykonaniu Twojego Teatru.Teatru Dorosłych z Domu Kultury M-GOKiS w Praszce. Osoba życzliwa, aktywna.


Ksiądz Kanonik Ireneusz Skrobot

dsc01808

Od 17 lat proboszcz Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce. Troszczy się nie tylko o duchową kondycję parafian, ale również o budynek kościoła – cenny religijnie jak również w architekturze Praszki i powiatu oleskiego.

Zainicjował i zorganizował wiele działań na rzecz tutejszego kościoła: remont i odnowienie elewacji kościoła, uporządkowanie cmentarza parafialnego, wraz z ułożeniem kostki brukowej, urządzenie i wyposażenie Kaplicy Eucharystycznej, remont schodów kościelnych, ułożenie kostki wokół kościoła wraz z podświetleniem budynku, założenie nowej instalacji elektrycznej w kościele, remont dzwonów, nowe nagłośnienie, nowy dach budynku kościoła.


Wyróżnienie burmistrza Praszki otrzymał również Szkolny Klub Ośmiu, działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.

dsc01810Współpracują, wspierają, działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Realizują przedsięwzięcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mają trudność z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym.

Zorganizowali wycieczkę do Wrocławia do Teatru Lalek, na najwyższy szczyt Gór Opawskich, gdzie dzięki ich zaangażowaniu osoby na wózkach inwalidzkich miały możliwość podziwiania widoków ze szczytu Biskupiej Kopy.

Wspierają organizację festynów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ganie. W projekcie „Wydeptać marzenia” o zasięgu wojewódzkim wspierali pracę terapeutów, pomagając dwustu niepełnosprawnym uczestnikom w ich potrzebach i codziennych czynnościach jak również rekreacji. Byli opiekunami również podczas wyjazdu podopiecznych ŚDS na mecz na stadionie we Wrocławiu.

Nigdy nie odmówili pomocy. Działają pod opieką pań nauczycielek: Anety Gigiel, Doroty Pałygi, Marleny Nowickiej i Jacka Wiśniewskiego. Zawsze uśmiechnięci, swoją młodzieńczą energią dzielą się z potrzebującymi.

Podziel się