Szkoła w Borkach Wielkich po termomodernizacji

Szkoła w Borkach Wielkich po termomodernizacji

Ponad milion złotych kosztowała termomodernizacja budynku szkoły w Borkach Wielkich.

W ramach gruntownego remontu wykonano modernizację systemu centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, docieplono budynek (ściany zewnętrzne i stropodach), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację fotowoltaiczną, wykonano również zieloną ścianę (montaż ogrodu wertykalnego na jednej ze ścian budynku), zamontowano oświetlenie energooszczędne.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1.081.679,36 zł, w tym dofinansowanie (76,34 %): 799.947,63 zł.

Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego.


*- Informacja i zdjęcie: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się