• Home »
  • Informacje »
  • Wady i zalety życia i mieszkania w naszych gminach. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Czy młodzi chcą wyjechać?

Wady i zalety życia i mieszkania w naszych gminach. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Czy młodzi chcą wyjechać?

Wady i zalety życia i mieszkania w naszych gminach. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Czy młodzi chcą wyjechać?

W ramach projektu pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego w lutym bieżącego roku odbyła się ankieta on-line dla mieszkańców, aby zbadać zadowolenie z życia i funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Ankieta skierowana była do mieszkańców gmin Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej: Gorzowa Śląskiego, Olesna, Radłowa i Zębowic. Specjalne badanie opinii przeprowadzone zostało również wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Wnioski są interesujące, a ankieta naszym zdaniem mniej więcej oddała nastroje mieszkańców i ich potrzeby, o których również przez ostatnie lata pisaliśmy.

Zalety

Według badania ponad połowa ankietowanych, uważa że omawiany teren jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Największymi zaletami są: bezpieczeństwo, estetyka otoczenia, atrakcyjność turystyczna, przyrodnicza i kulturowa oraz oferta sportowo-rekreacyjna.

Mieszkańcy cenią wartości rodzinne, lokalny patriotyzm i historię.

Wady

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, mieszkańcy skarżyli się na ceny i dostępność mieszkań, sytuację na lokalnym rynku pracy (mała liczba ofert i wysokość zarobków), ofertę usług i ofertę handlową. Wad jest więcej niż zalet. Mieszkańcy wymieniali również: komunikację i transport zbiorowy. Aby gdzieś dojechać, trzeba mieć własny samochód.

Słabymi stronami są także: oferta rozrywkowa i kulturalna, usługi zdrowotne, opiekuńcze i edukacyjne oraz możliwości kształcenia się.


Ciekawych odpowiedzi udzieliła również młodzież, która jest ogólnie mniej zadowolona z życia niż ogół mieszkańców. Ponad 51% respondentów uważa, że to dobre miejsce do życia i rozwoju.

Wiele mówi pytanie na temat tego, gdzie w przyszłości młodzi chcą pracować i mieszkać. Tylko 23,7 % chciałoby mieszkać w tej samej miejscowości, w której mieszka obecnie. Na emigrację poza województwo pragnie wybrać się aż 39,32%, w tym 16,5% za granicę.

Większość młodych chciałoby pracować w firmie zagranicznej lub mieć własną działalność gospodarczą. Mało atrakcyjne jest dla nich prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego lub praca w nim.

Co zachęca młodych do mieszkania w danej gminie? Głównie więzi rodzinne, relacje z przyjaciółmi, poczucie bezpieczeństwa, czystość środowiska naturalnego i sentyment.

Do opuszczenia danej gminy skłania ich głównie wysokość zarobków i sytuacja na rynku pracy, a także możliwość dalszej edukacji. Młodzi narzekają na brak komunikacji pomiędzy miejscowościami i transport zbiorowy.

Podsumowanie

Po analizie wyników dwóch ankiet można dojść do wniosku, że nasze gminy borykają się z problemami, z którymi mierzą się małe miejscowości. Ludzie generalnie są zadowoleni z życia, ale problemem jest mała liczba mieszkań, a ofert pracy jest zdecydowanie za mało lub nie odpowiadają potrzebom mieszkańców (chociaż bezrobocie jest stosunkowo niskie). Problemem są niskie zarobki i to właśnie za lepszym chlebem młodzi chcą wyjechać. Mieszkańcy muszą mieć również prawo jazdy i samochód, bo bez tego przy problemach z transportem zbiorowym, funkcjonować trudno.

Przypominamy, w naszym powiecie problemem jest depopulacja. Systematycznie ubywa mieszkańców, a trend dotyczy wszystkich gmin w powiecie. Jest nas coraz mniej, a powody są dwa: więcej ludzi umiera, niż się rodzi oraz więcej ludzi wyjeżdża, niż się sprowadza. Pisaliśmy o tym szczegółowo tutaj:

Powiat oleski się wyludnia. W ciągu dwudziestu lat ubyło 6 tysięcy mieszkańców!


Ankiety opracowane przez Danutę Wesołowską i Małgorzatę Zdebel, doradców partnerstw Centrum Wsparcia Doradczego, można znaleźć tutaj:

https://olesno.pl/9514/10858/wyniki-badan-ankietowych-informacja-dla-mieszkancow.html

*- Zdjęcie: Pixabay.com

Podziel się