Komunikat

Komunikat

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 15, wywieszono na okres od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, tel. 34 359 40 04 lub znaleźć na stronach internetowych: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl.

Podziel się