Przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie powstanie kwietna łąka

Przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie powstanie kwietna łąka

Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie otrzymał grant w wysokości 8 tysięcy złotych z konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” z Fundacji Santander Bank Polska SA. Dzięki niemu na skwerze przed szkołą powstanie kwietna łąka. To spory sukces, bowiem z nadesłanych 1062 projektów komisja konkursowa wybrała 58 organizacji, w tym projekt oleskiej szkoły.

– Dzięki miłej współpracy z nową dyrektor Placówki Partnerskiej Santander Bank Polska w Oleśnie, Agnieszką Pietroń, dowiedzieliśmy się, że jako szkoła możemy wziąć udział w konkursie, co skwapliwie uczyniliśmy – mówi Adrian Nowak, nauczyciel ZSZ.

Projekt stworzony przez nauczycieli ZSZ w Oleśnie Dawida Szropę i Adriana Nowaka został doceniony przez członków jury.

– Celem projektu jest przekształcenie i odpowiednie zagospodarowanie istniejącego przed budynkiem szkoły skweru w mały ekosystem przyjazny ptakom i owadom, a jednocześnie spełniający funkcje edukacyjne i wypoczynkowe. – mówi Adrian Nowak. –  Oprócz samej “łąki” mają być też domki dla ptaków i owadów oraz ławeczki.  Liczymy na dalszą, owocną współpracę i zachęcamy mieszkańców gminy do podjęcia kontaktu z oleskim Oddziałem Santander Bank Polska SA oraz Fundacją Santander Banku Polskiego SA.

skwer

Podziel się