Uczniowie mogli poznać specyfikę zawodów podczas Dnia Odkrywców

Uczniowie mogli poznać specyfikę zawodów podczas Dnia Odkrywców

W poniedziałek 19 kwietnia odbył się kolejny Wirtualny Dzień Odkrywców Zawodów. To innowacyjny program z zakresu doradztwa zawodowego, stworzony z inicjatywy firmy Nestro i jej dyrektora Radosława Glińskiego we współpracy z doradcą zawodowym PSP 1 Olesno.

Tym razem do innowacji przystąpiła firma Olesno Tec z Wojciechowa. Z racji panujących warunków sanitarnych, obserwacja przez wybranych uczniów miejsca pracy odbyła się poprzez platformę MS Teams.

10 uczniów z 5 szkół gminy Olesno: PSP 1 Olesno, PSP 2 Olesno, PSP 3 Olesno, PSP Borki Wielkie i PSP Radłów mogli wraz z doradcami zawodowymi obserwować specyfikę pracy na stanowisku operatora maszyny tokarki CNC i frezarki CNC oraz na stanowisku kadrowej zakładu.

Zajęcia rozpoczęło spotkanie z kierownikiem produkcji Zygfrydem Wróblem oraz jego zastępcą Patrykiem Włóczykiem. Uczniowie poznali profil działania firmy Olesno Tec, która wchodzi w skład firmy Fire Dos. Następnie uczniowie zostali rozdzieleni na dwa zespoły: operatorów oraz księgowość i kadry. W tym ostatnim szkolenie prowadziła Celina Prożych.

Uczniowie mogli w ten sposób poznać aspekty pracy operatora tokarki CNC oraz aspekty edukacji, które są w tym zawodzie ważne. Uczennice, które interesują się przyszłością w zawodzie księgowej-kadrowej mogły również aktywnie poszerzać zasób swoich umiejętności.

– Tego typu inicjatywa sprawia, że młodzi ludzie widzą, jak ważna jest praktyczna obserwacja zawodu oraz jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Co więcej współpraca między firmą i doradcą zawodowym daje szkole większe możliwości pokazania aspektu praktycznego danego kierunku edukacji zawodowej – ocenia Anna Hiller-Janik.

Nad przebiegiem dydaktycznym czuwała Anna Hiller Janik, doradca metodyczny z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Marta Polanowska, kierownik pracowni kształcenia zawodowgo i doradztwa zawodowego w RZPWE w Opolu.


*- Informacja i zdjęcia: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

Podziel się