Ślubowanie oleskiej mundurówki i niepodległościowy apel pamięci

Ślubowanie oleskiej mundurówki i niepodległościowy apel pamięci

Uczniowie klas pierwszych i drugich II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie złożyli ślubowanie.

W uroczystej części pierwszej, która odbyła się przed pomnikiem ku czci “Bohaterów Walk o Wyzwolenie Prastarych Ziem Piastowskich” odśpiewano hymn państwowy, złożono kwiaty oraz przeprowadzono niepodległościowy apel pamięci. Swoje wystąpienia mieli Dorota Mielczarek-Koziołek, dyrektor ZSEiO oraz zaproszeni goście.

Z okazji nadchodzącego narodowego święta, uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, a obecni na uroczystości mogli podziwiać również pokaz musztry oraz sztuk walki w wykonaniu uczniów ZSEiO.


Zdjęcia: Andrzej Szklanny – Starostwo Powiatowe.

Podziel się