• Home »
  • Informacje »
  • Gminy powiatu oleskiego drastycznie tracą mieszkańców. Ranking zmian demograficznych

Gminy powiatu oleskiego drastycznie tracą mieszkańców. Ranking zmian demograficznych

Gminy powiatu oleskiego drastycznie tracą mieszkańców. Ranking zmian demograficznych

Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” przedstawiło najnowszy ranking¹ zmian demograficznych w latach 2004–2020. Niestety, zjawisko depopulacji dotyczy wszystkich gmin powiatu oleskiego.

– Przyglądamy się zjawisku bardzo ważnemu dla przyszłego funkcjonowania jednostek samorządowych i ich obciążeń finansowych – depopulacji oraz starzenia się ludności – piszą autorzy rankingu. – Wśród gmin szybko tracących ludność (powyżej 10 proc. w latach 2004–2020) dominują liczebnie gminy wiejskie, ale jest w tej grupie także 13 miast na prawach powiatu, w tym tak duże jak Łódź, Gliwice i Sosnowiec. Najwięcej, bo aż sześć, jest ich w województwie śląskim. A kto zyskuje mieszkańców? Przede wszystkim gminy graniczące ze stolicami regionów – są beneficjentami procesu rozlewania się miast.

Niestety, gminy naszego powiatu nie wypadają dobrze w rankingu. Mamy do czynienia ze zjawiskiem depopulacji w całym powiecie oleskim, o czym już kiedyś pisaliśmy. Zdecydowanie najgorzej sytuacja ma się w gminie Zębowice, gdzie w ciągu analizowanych lat ubyło ponad 13 procent mieszkańców! Jest nas coraz mniej, a powody są dwa: więcej ludzi umiera, niż się rodzi oraz więcej ludzi wyjeżdża, niż się sprowadza. Powiat oleski nie jest wyjątkiem w województwie, ponieważ wyludnia się całe województwo opolskie, które nie ma już nawet miliona mieszkańców!

Najlepiej wypada gmina Praszka, w której w analizowanym okresie ubyło “tylko” 4,33 procenta mieszkańców.

Oto jak przedstawiają się dane rankingowe w poszczególnych gminach. Znak przed liczbami oznacza niestety “minus”.

  • Dobrodzień: -9,93%
  • Gorzów Śląski: -8,67%
  • Olesno: -7,16%
  • Praszka: -4,33%
  • Radłów: -8,47%
  • Rudniki: -6,08%
  • Zębowice: -13,35%

Czy da się ten trend odwrócić? Oczywiście tak, ale musiałyby nastąpić zdecydowane zmiany, aby trend zatrzymać, czyli wielodzietne rodziny i napływ mieszkańców, na przykład z zagranicy. Jakąś szansą byłaby inwestycja dużego kapitału w powiecie, który zapewniłby atrakcyjne miejsca pracy. Młodzi wyjeżdżają bowiem za lepszym chlebem, o czym pisali w niedawno przeprowadzonej ankiecie (w ramach projektu pilotażowego² Centrum Wsparcia Doradczego, dotyczącego większości gmin w powiecie). Wynika z niej, że tylko 23,7% chciałoby mieszkać w tej samej miejscowości, w której mieszka obecnie. Na emigrację poza województwo pragnie wybrać się aż 39,32%, w tym 16,5% za granicę.

Jeśli jednak drastyczne zmiany nie nastąpią, zjawisko depopulacji będzie miało się dobrze w powiecie oleskim. Co za tym pójdzie? Możliwe są zmiany podziału administracyjnego, o czym mówią również generalnie autorzy rankingu.

– Zmiany demograficzne w Polsce nie mają tak gwałtownego przebiegu, ale nie można wykluczyć, że silna depopulacja niektórych gmin może w przyszłości wymusić zmiany na mapie podziału administracyjnego poprzez likwidację gmin o najmniejszej i szybko zmniejszającej się liczbie ludności – można przeczytać w publikacji.

Damian Pietruska


1-Ranking dostępny jest tutaj: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_25-2021_Zmiany_demograficzne_2004-2020.pdf

2-https://olesno.pl/9514/10858/wyniki-badan-ankietowych-informacja-dla-mieszkancow.html

Podziel się