Obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego już na ukończeniu

Obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego już na ukończeniu

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego wynosi 85%. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy już w wiosną przyszłego roku ruszą nowym, niespełna trzynastokilometrowym odcinkiem, wyprowadzającym ruch z obu miast.

34-km-8300-wd-07– Roboty zasadnicze są na ukończeniu – wykonawca przeprowadził już wszystkie roboty ziemne, zostały do ułożenia fragmenty masy ścieralnej, czyli ostatniej w pakiecie warstwy bitumicznej konstrukcji nawierzchni – mówi Marcin Bronkiewicz, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. inwestycji opolskiego oddziału GDDKiA. – Trwają roboty wykończeniowe i montażowe, szczególnie przy obiektach inżynierskich. Rozpoczęła się realizacji robót związanych z oznakowaniem poziomym. Przed wykonawcą jeszcze montaż oznakowania pionowego. O ile pogoda dopisze, to harmonogram pracy, będzie konsekwentnie realizowany.

Dla wykonawcy była to niezwykle trudna budowa, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

– Cieszymy się, że udało nam się dojść do tego momentu, jednak budowa trwa, dlatego nie możemy jeszcze mówić o szczęśliwym finiszu. Na tej budowie przeżyliśmy już jednak wszystko. Problemy były niespotykane jak: pandemia, wojna, wzrost cen czy odpływ pracowników, ale udało nam się doprowadzić do tego etapu – ocenia Łukasz Turczyński, kierownik budowy.

11-km-2900-zb-5O skali inwestycji niech przemówią liczby.

– W szczytowym momencie, na budowie pracowało około dwustu pięćdziesięciu pracowników i około siedemdziesięciu do stu jednostek sprzętowych. Obecnie liczba pracowników jest już znacznie mniejsza. Wprowadzamy brygady, które wykonują swoje zadania krótkoterminowe. Łącznie na budowie, na różnych etapach, pracowało około tysiąca osób. Zużyliśmy około dziesięciu kilometrów barier stalowych, siedemdziesiąt dziewięć tysięcy ton nawierzchni bitumicznych, czyli mieszanek mineralno-asfaltowych – wylicza kierownik budowy.

Budowana obwodnica powinna wyprowadzić ruch z centrów miast, a jak wynika z pomiarów, ten systematycznie się zwiększa.

24-km-5900-wg-06– Gmina Praszka i gmina Gorzów Śląski zyskują nowy korytarz komunikacyjny, który rozwiązuje problemy skoncetrowane szczególnie w obszarach centrów tych miast. Prawie trzynastokilometrowe obejście Gorzowa i Praszki pozwala na wyprowadzenie poza tereny zabudowy miejskiej ruchu tranzytowego. Obwodnica będzie miała również znaczenie dla ruchu lokalnego, bo mamy na niej cztery ronda, z których również mieszkańcy z pewnością będą korzystali. Inwestycja była niezbędna, z uwagi na zwiększający się ruch. Wyniki generalnego pomiaru ruchu lat 2020-2021, w odniesieniu do roku 2015, pokazują wzrost ruchu nawet na poziomie 13 procent – mówi Marcin Bronkiewicz.

Całkowity koszt realizacji zadania ma wynieść ponad 230 milionów złotych. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa SA.

Przypominamy

Początek przebiegu obwodnicy, która będzie miała niecałe 13 kilometrów, będzie zlokalizowany w ciągu istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z drogą krajową nr 45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Droga będzie jednojezdniowa z dopuszczalną prędkością 90 km/h.

W ramach inwestycji wybudowane zostały cztery ronda, dziesięć obiektów mostowych, przebudowane są odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, nasadzenia zieleni) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakończenie robót jest planowane na przełom kwietnia i maja 2023 roku.

Damian Pietruska

Podziel się