Oleskie szkoły podpisały umowy z Uniwersytetem Opolskim

Oleskie szkoły podpisały umowy z Uniwersytetem Opolskim

Dwie oleskie szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół i Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, podpisały umowy o współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

a8e1d6b4-c03b-446f-87e8-1fea7c8acb74Umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, a Uniwersytetem Opolskim podpisana została w czwartek 20 października. Przewiduje ona między innymi nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie transferu technologii, udoskonalenia procesu kształcenia, organizacji praktyk, staży dla studentów Uniwersytetu Opolskiego w placówce w Oleśnie, organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, wykładów z udziałem młodzieży szkolnej.

Umowę podpisała Dorota Mielczarek-Koziołek, dyrektor ZSEiO Olesno oraz dr hab. Izabella Pisarek, prof. Uniwersytetu Opolskiego.


Natomiast w środę 26 października umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej z Uniwersytetem Opolskim podpisał Zespół Szkół w Oleśnie.

b0eb1664-6a4f-4007-ae11-86a68ee3357aDzięki umowie nauczyciele szkoły zyskają wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a uczniowie możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych na terenie Uniwersytetu. Ponadto umowa przewiduje współpracę obu placówek w organizacji praktyk, jak również uczestnictwo uczniów szkoły w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet, takich jak Opolski Festiwal Nauki, seminaria, konferencje, targi, wystawy czy panele.

Umowę podpisali JM Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk i dyrektor Zespół Szkół w Oleśnie Marek Leśniak.


*- Informacja i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się