Uroczyste ślubowanie uczniów oleskiej klasy mundurowej

Uroczyste ślubowanie uczniów oleskiej klasy mundurowej

29 uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie złożyło uroczyste ślubowanie. Nieprzypadkowo, stało się to w czwartek 10 listopada, czyli dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości.

Klasy mundurowe istnieją w oleskim Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących od 2009 roku. Szkoła współpracuje z formacjami mundurowymi, dzięki czemu realizowane są projekty oraz praktyczne zajęcia w jednostkach wojskowych, straży pożarnej, policji i służbie więziennej.

Obecnie klasa pierwsza to oddział przygotowania wojskowego, który działa w oparciu o program Ministra Obrony Narodowej.

Podczas uroczystości delegacje złożyły wieńce pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wyzwolenie Prastarych Ziem Piastowskich oraz odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci.

Uczniowie ZSEiO zaprezentowali także montaż słowno-muzyczny, defiladę oraz pokaz musztry i sztuk walki.

Podziel się