21 strażaków ukończyło ważne szkolenie

21 strażaków ukończyło ważne szkolenie

W niedzielę 27 listopada zakończyło się szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych (dowódców OSP) z terenu powiatu oleskiego.

Szkolenie to trwało od 19 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do kierowania działaniami na szczeblu interwencyjnym podczas zdarzeń ratowniczych.

Podczas szkolenia, zgodnie z programem komendy głównej PSP, zaplanowano zajęcia praktyczne z planowania działań, łączności, sporządzania dokumentacji i kierowania działaniami.

Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych mają obowiązek sporządzić dokumentację i plan działań akcji gaśniczej.

Szkolenie ukończyło 21 druhów, którzy zdali egzamin teoretyczny.

86e79761-b30f-4370-bedf-2a162862c384


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

 

Podziel się