Projekt łączący młodych z pracodawcami

Projekt łączący młodych z pracodawcami

Projekt pilotażowy „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość” w założeniu miał skojarzyć absolwentów szkół i młodych poszukających pracy z potencjalnymi lokalnymi pracodawcami, ale działania w ramach tego projektu były dużo szersze. Współpracę w nim podjęli między innymi Powiatowy Urząd Pracy, doradcy zawodowi czy pracodawcy. W piątek 25 listopada w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Projekt był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie. Do projektu przystąpiło także siedem szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oleskiego.

dsc06683– Projekt jest nowatorską propozycją ciekawego rozwiązania, które zwiększa szanse pełnoletniej, uczącej się w szkołach młodzieży na znalezienie przyszłego zatrudnienia – mówi Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. – Dzięki działaniom projektowym pozyskano grupę uczniów, których wyposażono w kompetencje umożliwiające sprawniejsze poszukiwanie pracy, przetestowano wsparty systemem informatycznym model koordynacji przez Powiatowy Urząd Pracy działań doradczych w szkołach. Skupiono wokół urzędu pracy środowisko doradców zawodowych na terenie powiatu oraz pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przyszłych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Kontakty pomiędzy pracodawcami, a uczniami umożliwił stworzony w ramach pilotażu portal internetowy „Spojrzenie w przyszłość”, który zaczął funkcjonować od marca 2022 roku. Dzięki portalowi uczniowie oraz pracodawcy mieli możliwość zgłoszenia wzajemnego zainteresowania – uczeń na podstawie dostępnych na platformie informacji mógł polubić daną firmę, a pracodawca zapoznać się z „kartą kariery” ucznia.

 dsc06700– Uczniowie korzystając z portalu poznają lokalny rynek pracy, jego uwarunkowania, co może im pomóc w odpowiednim wyborze szkoły, a potem miejsca pracy – mówił na konferencji Roland Fabianek, starosta oleski.

Pomysłodawcy liczą, że ta inicjatywa pomoże zatrzymać młodych na lokalnym rynku pracy.

– Dzięki tej platformie młodzi ludzie nie są już tak przerażeni i nie boją się podjąć tego pierwszego kroku zawodowego. Ona też pokazuje, że pracy wcale nie trzeba szukać daleko. Jest tu na miejscu, a tu jest bezpiecznie, tu jest dom, rodzina przyjaciele… – ocenia Hanna Franczak, zastępca dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Projekt pilotażowy realizowany jest ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Damian Pietruska

Podziel się