Zmarła Irena Schudy – Zasłużona dla Ziemi Oleskiej

Zmarła Irena Schudy – Zasłużona dla Ziemi Oleskiej

W czwartek 15 grudnia w wieku 62 lat zmarła Irena Schudy, nauczycielka, matematyczka, germanistka, pedagog, wieloletnia wicedyrektorka Zespołu Szkół nr 2 w Oleśnie. Wyróżniona nagrodą Zasłużona dla Ziemi Oleskiej.

Była współautorem koncepcji edukacyjnej Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie. Wiele lat zajmowała się organizowaniem kontaktów międzynarodowych pomiędzy Zespołem Szkół Dwujęzycznych a szkołami partnerskimi w Niemczech. W ramach tej współpracy odbywały się spotkania uczniów i rodziców z ich zagranicznymi partnerami. Zaangażowana w wiele różnorodnych imprez o charakterze międzynarodowym: sportowych, kulturalnych, wymianie młodzieży między Olesnem, a miastami partnerskimi w Niemczech i na Węgrzech.

 – Była filarem nauczania dwujęzycznego, współautorem innowacyjnej koncepcji pedagogicznej – wspomina Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego. – Była człowiekiem o wielu talentach, cieszyła się dużym autorytetem i szacunkiem w naszym środowisku. A przy tym była człowiekiem o wielkiej skromności, nie znosiła blichtru i efekciarstwa. Tak jak cicho żyła, tak też cicho nad ranem odeszła, po długiej chorobie do Pana.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 20 grudnia o godz. 11.00 w kościele Serca Jezusowego w Chudobie.

Podziel się