• Home »
  • Informacje »
  • Ogólnopolski turniej dla szkół ponadpodstawowych “Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”

Ogólnopolski turniej dla szkół ponadpodstawowych “Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”

Ogólnopolski turniej dla szkół ponadpodstawowych “Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”

Z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP, został ogłoszony Ogólnopolski Turniej dla wszystkich szkół ponadpodstawowych pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”. Do wzięcia udziału w konkursie zaprasza Benianim Godyla, Senator RP.

Turniej skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywać się będzie na poziomie szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Etap okręgowy odbywa się dla uczniów ze szkół z powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, głubczyckiego, oleskiego i krapkowickiego.

Zgłoszenia uczestników do turnieju dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do 20 stycznia 2023 r. za pomocą arkusza zgłoszeniowego i przesyła go drogą elektroniczną na adres mailowy: senator.godyla@gmail.com

Etap ogólnopolski turnieju odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. w gmachu Senatu RP w Warszawie. Do etapu ogólnopolskiego przystąpi maksymalnie 100 uczniów, wyłonionych przez okręgowe komisje konkursowe.

Literatura zalecana do turnieju będzie dostępna od 11 stycznia 2023 r. na stronie internetowej www.senat.edu.pl w zakładce „Turniej – Poznajemy Senat RP”, tam też znajduje się regulamin.

Adres strony internetowej konkursu:

https://senat.edu.pl/edukacja/wydarzenia/news/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pt-poznajemy-senat-rzeczypospolitej-polskiej

Głównym celem turnieju jest popularyzowanie wiedzy na temat historii i funkcjonowania Senatu RP poprzez poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym. W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość ma istotne znaczenie ustrojowe. Pozwala na konsekwentne przestrzeganie zasady podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jej celem jest ochrona praw jednostki przed niebezpieczeństwami wynikającymi z koncentracji władzy.  Historia polskiego parlamentaryzmu pozwala dostrzec powiązanie między dwuizbowością parlamentu a suwerennością państwa w jej tradycyjnym rozumieniu, co miało wpływ na przywrócenie Senatu zarówno po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., jak i w ramach reform ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r.

Turniej odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP  prof. Tomasza Grodzkiego.


*- Informacja: Beniamin Godyla, Senator RP.

Grafika: senat.edu.pl

Podziel się