Oto laureaci i wyróżnieni – Róże Powiatu, January i Januarki 2022

Oto laureaci i wyróżnieni – Róże Powiatu, January i Januarki 2022

Znamy laureatów Róż Powiatu 2023 oraz pozostałych wyróżnionych przez władze powiatowe i organizatorów gali. Ta odbyła się w czwartek 12 stycznia, tradycyjnie w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu.

Galę uświetnił swoim występem wirtuoz skrzypiec – Michał Jędryszek.

Oto tegoroczni nagrodzeni:

Róże Powiatu 2022

Mamy przyjemność przedstawić materiał wideo z gali wręczenia Róż Powiatu 2022.

 Marlena Iwańska

Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, animator kultury, a także instruktor zajęć plastycznych. Marlena Iwańska to artystka, która swoje zamiłowanie do sztuki przelewa w pisarstwie i malarstwie. Dzieli się swoim talentem poprzez pisane i publikowane artykuły.

Jej ulubioną techniką malarską jest malowanie tuszem na kartonie. Zamiłowaniem do sztuki lubi się dzielić i z powodzeniem zaraża tą pasją uczestników zajęć plastycznych. Jest autorką wielu warsztatów, nawiązujących do rękodzieła ludowego. Ponadto opiekuje się stałą ekspozycją w Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach.

Dzięki jej wrażliwości, otwartości na ludzi, a także osobistemu zaangażowaniu spisane zostały wspomnienia ostatnich świadków II Wojny Światowej żyjących na terenie Gminy Rudniki. Publikacja pt. „Dzieci, jest już wojna”, została wydana w styczniu 2021 r. Cieszy się uznaniem lokalnej społeczności. Szczególny charakter książki wynika z faktu, że zawiera ona opowiadania osób dorosłych, które podczas wybuchu wojny były jeszcze dziećmi. Uzupełnieniem książki jest nagrane słuchowisko pod tym samym tytułem, wyemitowane w Radiu Ziemi Wieluńskiej. Bez wątpienia Pani Marlena to artystyczna dusza.


Zdzisław Włodarczyk

Zdzisław Włodarczyk – jest z wykształcenia historykiem, pełni funkcję prezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań są dzieje historyczne ziemi wieluńskiej, w skład której wchodziły gminy Praszka i Rudniki. Od lat bardzo ściśle współpracuje z Muzeum w Praszce, będąc inicjatorem i współorganizatorem, flagowego już wydarzenia -Sympozjum Regionalistów. Co roku, pod koniec listopada do Praszki zjeżdża liczna grupa historyków – regionalistów z rozmaitych zakątków Polski, prezentując historię lokalną swoich okolic. Po każdym sympozjum ukazuje się publikacja pt. „Blisko i daleko” pod redakcją dr Włodarczyka.

Ostatnio współorganizował w Praszce konferencję naukową „Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej”. Prelegent na spotkaniach z cyklu Historia Lokalna w naszym powiecie. Jego nazwisko nie jest obce czytelnikom Rocznika Powiatu Oleskiego. W większości z nich ukazały się artykuły Zdzisława Włodarczyka. Redaktor Wieluńskiego Słownika Biograficznego, w którym znalazły się biogramy wielu postaci związanych z Powiatem Oleskim. Historię potrafi przybliżyć w sposób przystępny dla wszystkich.


Piotr Górok

Piotr Górok to oleśnianin, historyk z zamiłowania, pasjonat i znawca dziejów Olesna i Powiatu Oleskiego. Aktywny członek Koła Miłośników Historii Lokalnej przy Gminnej Bibliotece w Radłowie. Pasją Piotra Góroka jest historia lokalna z akcentem na historię Śląska. Czynnie działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania „ Dolina Stobrawy”. Piotr Górok to skarbnica wiedzy regionalnej, krzewiciel historii powiatu oleskiego i jego mieszkańców. Jest autorem różnych artykułów publikowanych na łamach Rocznika Oleskiego. Podejmuje dyskusję w zakresie różnej tematyki, historycznej i tłumaczy artykuły promujące kulturę i tradycje śląskie.

_h7a9300

 


Wyróżnienia Róże Powiatu 2022

Mirosław Kowalczuk

Mirosław Kowalczuk jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Na szczególną uwagę zasługuje jego wielkie zaangażowanie w krzewieniu wśród uczniów zamiłowania do szeroko pojętej kultury i sztuki. Prowadzi w szkole zajęcia artystyczne, jest kierownikiem zespołu wokalno-instrumentalnego, grupy wokalistów. Zespół był laureatem Grand-Prix Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Młode Opole”. Za pośrednictwem Mirosława Kowalczuka została nawiązana wymiana młodzieży ze szkołą partnerską na Ukrainie.

Mirosław Kowalczuk pochodzi z Ukrainy, gdzie jest wysokiej klasy muzykiem zawodowym. Jest członkiem zespołu muzyki żydowskiej „Scholem Alejchem” z Wiednia, z którym koncertował w wielu krajach świata. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy Praszka i naszego powiatu. Od początku uczestniczy we współpracy między powiatem oleskim a rejonem Bohorodczany obwodu Iwanorankiwskiego na Ukrainie. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jako wolontariusz pełni funkcję koordynatora starosty oleskiego ds. uchodźców.

Mirosław Kowalczuk jest osobą znaną i cenioną w powiecie i w województwie. Pracował jako nauczyciel w wielu szkołach. Jest wspaniałym człowiekiem, dobrym przyjacielem, który zawsze jest gotów nieść pomoc innym. Jest to człowiek o wielkich ambicjach, człowiek, który poprzez charyzmę i samokształcenie osiągnął bardzo wiele w swoim życiu. Jest ceniony przez wielu ludzi, a jego dążenie do celów i ich realizacja może być przykładem dla każdego.


Wojciech Rachwalik

Wojciech Rachwalik to gorzowianin, społecznik, który włącza się w różne przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia w swojej małej Ojczyźnie. Aktywność społeczna Wojciecha Rachwalika związana jest z funkcjonowaniem Stowarzyszenia „Razem możemy więcej, aby wspomagać”. Jest zapalonym posiadaczem bardzo dużej kolekcji starych i nowych pocztówek Gorzowa Śląskiego z opisem historycznym. Chętnie udostępnia posiadany zbiór na lokalnych imprezach i wydarzeniach. Bardzo aktywnie działa na rzecz mieszkańców Osiedla Centrum. Jest także wielkim znawcą ziół i przypraw, a ich okazy zimują sporą część własnego ogrodu. Na co dzień służy mieszkańcom Gorzowa Śląskiego zielarskimi poradami.

_h7a9298


January 2022

Za zaangażowanie, pomoc organizacyjną oraz wspieranie inicjatyw samorządu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury.

Wilhelm Wengel

Przewodniczący Rady Gminy Radłów, wieloletni emerytowany nauczyciel z zawodu i społecznik, zaangażowany w rozwój swojej miejscowości i regionu. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ligoty Oleskiej, gdzie aktywnie działa i z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne. Propaguje inicjatywy zachowania tradycji wielokulturowości naszego regionu.


Hubert Chuć

To przedsiębiorca, prowadzący działalność w branży budowlano- handlowej, z wielką pasją do piłki nożnej. Przez wiele lat był czynnym zawodnikiem Ludowego Zespołu Sportowego Ligota Oleska. Obecnie jego prezes i menager, z powodzeniem pozyskujący dodatkowe fundusze na rozwój tego sportu. Poprzez swoje zaangażowanie i liczne kontakty klub jest rozpoznawalny i ceniony w lokalnym środowisku sportowym.


Brat Wojciech Golonka

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach. Niezwykle oddany swojej pracy pedagogiczno-wychowawczej. Nastawiony na pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza młodzieży i dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Współorganizator polsko-niemieckich Partnerskich Obozów Młodzieżowych w Uszycach, a także pomysłodawca i organizator międzynarodowych kolonii dla dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. To dzięki zaangażowaniu brata Wojciecha, przy finansowym wsparciu fundacji De La Salle z Rzymu, grupa ponad trzydzieściorga młodych Ukraińców z obwodu iwanofrankowskiego spędziła w Polsce dwa wakacyjne tygodnie.


Urszula Gacka

Pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach, związana z placówką od ponad 30 lat. Od początku swojej drogi zawodowej zaangażowana w działalność na rzecz wychowanków. Zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy podopiecznym placówki, otwarta na realizację nowych przedsięwzięć na rzecz drugiego człowieka. Urszula Gacka służyła pomocą w organizacji Międzynarodowych Partnerskich Obozów Młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Gorzów Śląski i miast partnerskich w Niemczech, Węgrzech i Ukrainy.


Sandra Kubacka-Staś

Pełni funkcję kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach. Jest osobą sumienną, twórczą i otwartą na problemy osób niepełnosprawnych. Szczególną wagę przywiązuje do podnoszenia standardu placówki. Dołożyła wszelkich starań w celu uzyskania dofinansowania ze środków PEFRON na zakup środków transportu, modernizację bazy lokalowej wraz z wyposażeniem. Aktywnie uczestniczy w Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Oleśnie. Zaangażowana i oddana pracy w Zarządzie Fundacji Wszyscy Razem oraz Spółdzielni Socjalnej Integracja w Uszycach.


Renata Kassner i Gabriela Janicka

Są nauczycielkami języka niemieckiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Ich uczniowie są laureatami, finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu krajowym i regionalnym. Z powodzeniem przystępują także do egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II. Istotnym czynnikiem kształtującym wiedzę, jest stwarzanie uczniom możliwości poznawania krajów niemieckojęzycznych. Były organizatorkami wymiany młodzieżowej między szkołami Mariengymnasium w Arnsbergu i oleskim liceum. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły, nauczycielki stale współpracują z wieloma instytucjami. Gabriela Janicka jest również opiekunką szkolnego Klubu Wolontariatu.


Iwona Zygmunt

 Jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół w Oleśnie. Współrealizuje projekt w zakresie edukacji filmowej pod nazwą „Nowe Horyzonty Filmowe”. Jest współorganizatorką Szkolnych Konfrontacji Teatralnych. Pomagała w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i Koncertu Charytatywnego dla Hospicjum Betania w Opolu. Swoją znajomość języka czeskiego wykorzystuje w ramach współpracy Gminy Olesno z Oticami w Czechach. Prowadzi lekcje o języku polskim dla Polonii w Zaporożu, w Ukrainie. Działa w środowisku lokalnym, jest radną Rady Gminy w Radłowie.


Marek Kwieciński

Siatkarz i trener siatkówki, trzykrotny mistrz Polski (1990, 1994, 1995), reprezentant Polski. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku trenerskim. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona Olesno, działającego przy Zespole Szkół w Oleśnie. Klub zrzesza około 80 młodych siatkarzy w różnych grupach wiekowych (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej). Koordynator regionalny ogólnopolskiego programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych oraz członek zespołu do spraw młodzieży w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Pełni także funkcję komisarza technicznego w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej.


Arkadiusz Frączyk

Jest licencjonowanym trenerem tenisa ziemnego. Na korcie specjalizuje się w szkoleniu dzieci do 14. roku życia. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi od 2. roku życia, młodzieżą i dorosłymi na każdym poziomie zaawansowania. W Powiecie Oleskim twórca i organizator wielu inicjatyw z zakresu tenisa, min. Arkademii Tenisa, Oleskiej Ligi Tenisa, „Aktywni w Regionie”.


Małgorzata Baran

Nauczyciel przedmiotów zawodowych i bibliotekarz w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim, doradca zawodowy w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Aktywnie wspomaga szkolne inicjatywy Klubu 8.


Magdalena Koloch

Nauczyciel z zakresu przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie. Przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Lider ds. kształcenia zawodowego przedmiotów logistycznych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy, doradca zawodowy w ramach projektu pilotażowego „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”.


Anna Hiller-Janik

Nauczyciel języka angielskiego i doradca zawodowy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Sprawuje funkcję doradcy metodycznego w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz koordynatora pracy doradców zawodowych w projekcie pilotażowym „Nowe spojrzenie – nowe możliwości – spojrzenie w przyszłość”. Jest inicjatorką „Dni Odkrywców Zawodów” oraz „Nocy Odkrywców Zawodów”.

_h7a9294

 


Januarek 2022

(dla środowiska wolontariuszy)

Klub Wolontariatu w Zespole Szkól w Oleśnie

Reprezentuje postawę godną do naśladowania w opiece w pomocy osobom niepełnosprawnym. Szkolny wolontariat przygotowywał m.in. akcje: „Kosz wigilijny”, „Zerwijmy łańcuchy”, „Szamasz pomagasz”, zbiórkę nakrętek. Współdziała w realizacji zadań dotyczących organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Noc zawodów”, oraz Koncertu Charytatywnego „ Bo każda chwila jest ważna” dla Hospicjum Betania w Opolu.


Dominika Olszowa

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce, jest wolontariuszką Klubu 8 i członkiem Młodzieżowej drużyny Pożarniczej w Dalachowie. Jest mistrzynią województwa opolskiego w tenisie stołowym powołaną do kadry wojewódzkiej. Ta wspaniała dziewczyna bierze udział w różnych akcjach, które sprawiają jej wiele satysfakcji. Szkolna akcja „ Kup Pan Szczotkę”- przygotowana w pełni i koordynowana przez wolontariuszkę umożliwiła pozyskanie szczotek, past do zębów i mydła dla afrykańskich dzieci. O sobie mówi: „Pomagam, bo pomaganie jest dziecinnie proste”.


Ks. Damian Sklorz

Wikariusz parafii Bożego Ciała w Oleśnie, nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie. Wychowawca młodzieży, organizator akcji charytatywnych na rzecz Domu Samotnej Matki w Opolu, inicjator wyjazdów uczniów do Domu Opieki dla Seniorów „Złote Borki” oraz Domu Dziecka. W parafii prowadzi Katechezę dla Dorosłych oraz jest opiekunem marianek.

_h7a9289

 


Wyróżnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie 

(za wspieranie szkolnych inicjatyw dydaktycznych, społecznych, kulturalnych i charytatywnych w 2022r.)

 • Helena Finke – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie,
 • Gabriela Wiendlocha – właścicielka Hotelu Olesno,
 • Ewa i Beniamin Godylowie – właściciele Pałacu Pawłowice,
 • Krystyna Zawierucha – firma OLESPOL, Spółka z o.o.
 • Jerzy Liberka – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie,
 • Izabela i Tomasz Klimzowie – Sklep Ogrodniczy – Tomasz Klimza
 • Łukasz Majowski – Piekarnia Radłów
 • Marcin Brzenska – „Piekarnia u Marcina” – Wysoka
 • Krzysztof Deja – Piekarnia Borki Wielkie
 • Katarzyna Balcerzak – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach
 • Mateusz Wąsiński – Restauracja „Ratuszowa” Olesno

_h7a9260

 


*- Przedstawione sylwetki nagrodzonych – Starostwo Powiatowe Olesno.

Zdjęcia: Fotodedyk.

Podziel się