• Home »
  • Informacje »
  • Ambitny budżet gminy Radłów na 2023 rok. Na co ma być przeznaczone aż 16,5 milionów złotych?

Ambitny budżet gminy Radłów na 2023 rok. Na co ma być przeznaczone aż 16,5 milionów złotych?

Ambitny budżet gminy Radłów na 2023 rok. Na co ma być przeznaczone aż 16,5 milionów złotych?

W gminie Radłów w 2023 roku zaplanowano szereg inwestycji, które będą jednak zależne od możliwych uzyskanych dofinansowań. Włodzimierz Kierat, wójt gminy Radłów tegoroczny budżet nazywa ambitnym.

Trudno się jednak dziwić, bowiem dochody zaplanowano na ponad 26 mln zł, a wydatki na ponad 37 mln zł, w tym aż 16,7 mln ma być przeznaczone na inwestycje. Daje to deficyt w wysokości 11,4 mln zł.

– To budżet ambitny, ale jego ostateczny wygląd będzie zależał od uzyskanych dofinansowań, na które już złożyliśmy wnioski – mówi Włodzimierz Kierat. – Muszę przyznać, że deficyt budżetu gminy Radłów na 2023 rok jest dosyć wysoki. Spowodowane jest to tym, że mamy zapisane w wykazie poważne inwestycje, które będą realizowane, jeśli pozyskamy na nie środki zewnętrzne. Jeśli tych pieniędzy nie uda się pozyskać, inwestycje nie będą realizowane, a deficyt będzie nieco niższy.

Konieczna modernizacja oczyszczalni

Kluczową inwestycją, do której przygotowuje się gmina, jest przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach. Na ten cel zaplanowano w budżecie ponad 8 mln zł, ale faktyczny koszt będzie znany po przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej i oczywiście rozstrzygniętym przetargu.

– Dokumentacja projektowa ze wszystkimi uzgodnieniami dla tej inwestycji będzie gotowa do końca kwietnia bieżącego roku. W kwietniu będziemy więc wiedzieli, jak ten projekt będzie ostatecznie wyglądał i ile może kosztować. To będzie dla nas wyznacznikiem, jak się z tym problemem zmierzyć i gdzie szukać wsparcia zewnętrznego, bez którego nie będziemy w stanie udźwignąć ciężaru tej inwestycji. To dla gminy priorytet, aby zmierzyć się z koniecznością modernizacji oczyszczalni, żeby nasza gospodarka ściekowa miała lepsze rozwiązania. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie, będzie to inwestycja dwuletnia.

Drogi

W budżecie zaplanowano także kosztowne inwestycje drogowe.

– W październiku ubiegłego roku udało się nam rzutem na taśmę uzyskać wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie nasza inwestycja była na liście rezerwowej. Mówimy o ul. Dąbrówki w Radłowie w kierunku Nowych Karmonek. To droga gminna, która jest najbardziej zniszczona w naszej gminie. Przebudowany zostanie odcinek o długości 2,3 km. W trakcie przetargu wyłoniona została firma Larix z Lublińca, która wykona to zadanie. Prace przygotowawcze są już rozpoczęte, a w najbliższych dniach roboty ruszą pełną parą. Inwestycja ma zostać zakończona do końca lipca tego roku. Wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł, a wsparcie w wysokości prawie 2,2 mln zł.

Drugą dużą inwestycją drogową, też już zakontraktowaną, na którą otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład, to przebudowa 300-metrowego odcinka ul. Kolorowej w Radłowie. To zadanie o wartości ponad miliona zł, a kwota dofinasowania to 950 tys. zł. Inwestycję prowadzi oleska firma Remost, a zakończenie robót przewidziane jest do końca lipca bieżącego roku.

Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach. Chodzi o około 300 metrów drogi koło stawu. Ta inwestycja zależy bowiem od otrzymanego wsparcia zewnętrznego.

Prowadzona jest także budowa drogi pieszo-rowerowej w Wichrowie przez całą miejscowość, ponad dwa kilometry. To inwestycja powiatowa, ale jako gmina partycypujemy w jej kosztach – wylicza wójt.

Inwestycje w szkoły i przedszkola

W oświacie kluczową inwestycją jest termomodernizacja budynku przedszkola w Sternalicach.

– Ogłosiliśmy już przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Sternalicach, czyli docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi oraz pokrycia dachowego. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna i ciepłownicza. Zainstalowana zostanie tam pompa ciepła oraz kocioł na pellet. Wartość kosztorysowa wynosi 1,1 mln zł, ale na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości około 950 tys. Koszt tej inwestycji będzie jednak znany po rozstrzygnięciu przetargu. Bardzo nam zależy, żeby doszła ona do skutku, bo mamy tam starą instalację, tracimy sporo ciepła, a przedszkole jest przecież ważną częścią systemu edukacji w naszej gminie.

Ponadto, planujemy modernizację dwóch sal lekcyjnych w szkole w Radłowie.

Prace remontowe

W planach jest wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkań komunalnych w Biskupicach i w Wichrowie oraz dachu budynku gospodarczego w Ligocie Oleskiej.

– To drobne remonty, bieżące utrzymanie substancji komunalnej – mówi wójt.

W bieżącym roku ma zostać także zagospodarowany teren w Radłowie przy ul. Oleskiej.

– To teren przyległy do szkoły podstawowej w Radłowie. Jest nieco zaniedbany, dlatego chcemy go utwardzić i stworzyć miejsca parkingowe oraz tereny zielone. To będzie ogólnodostępne miejsce parkingowe, ale przede wszystkim z myślą o rodzicach, którzy przywożą dzieci do szkoły.

Nowy samochód strażacki

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowym samochodem strażackim będą mogli pochwalić się druhowie z Kościelisk.

– To bardzo oczekiwane zadanie, czyli zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościeliska. Przypomnę, że nasze dwie jednostki: OSP Kościeliska i OSP Radłów są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czyli są one dla nas najważniejsze. Od dwóch lat staramy się o pieniądze zewnętrzne na zakup tego samochodu, a stosowne wnioski na wsparcie tego projektu zostały już przez nas złożone. Liczymy, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, a samochód stanie w tym roku w strażnicy OSP Kościeliska – kończy Włodzimierz Kierat.

Budżet gminy Radłów na 2023 rok w liczbach:

  • Dochody: 26 mln zł
  • Wydatki: 37,4 mln zł
  • Deficyt: 11,4 mln zł

Damian Pietruska

Podziel się