Gmina Olesno złożyła wnioski o dofinansowanie renowacji zabytków

Gmina Olesno złożyła wnioski o dofinansowanie renowacji zabytków

W środę 8 marca Urząd Miejski w Oleśnie złożył 7 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z pracami restauratorskimi i konserwatorskimi w drewnianych kościołach i Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na łączną wartość prawie dwóch milionów złotych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK jednostkom samorządu terytorialnego.

Oto lista zabytków, które mają szansę na renowację po uzyskaniu dofinansowania:

1. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie – wnioskowana kwota 197.680,00 zł

Zakres prac obejmuje: wymianę gontów na kościele, wymianę spróchniałych belek wykończeniowych bocznych z innymi niezbędnymi pracami.

kosciol-stare-olesno


2. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane, przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie oraz przy ambonie z tego kościoła – wnioskowana kwota 150.708,45 zł

Zakres prac obejmuje: prace przy ambonie, impregnację zewnętrzną kościoła oraz montaż instalacji odgromowej.kosciol-pw-sw-marii-magdaleny-w-boroszowie-fot-miroslaw-dedyk


3. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy kościele drewnianym w Borkach Wielkich oraz przy rzeźbach i obrazie z tego kościoła – wnioskowana kwota 127.889,71 zł

Zakres prac obejmuje: w zakresie konserwatorskiego remontu ścian planuje się remont i wymianę drewnianych elementów konstrukcji i pokrycia oraz czyszczenie i impregnację elementów drewnianych. Pracom konserwatorskim poddane zostaną figury oraz obraz św. Marcina.

borki-wielkie


4. Remont zdegradowanych ścian wieńcowych na styku prezbiterium i loży w zabytkowym kościele drewnianym w Wachowie – wnioskowana kwota 210.950,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.: podstemplowanie wraz z zabezpieczeniem łukowego stropy nad prezbiterium, wymianę zdegradowanych belek zrębowych na stylu loży i prezbiterium, wykonanie szalowania ścian, impregnację biobójczą i owadobójczą drewna.

wachowa


5. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku – wnioskowana kwota 309.753,65 zł

Zakres prac obejmuje m.in.: podstemplowanie wraz z zabezpieczeniem łukowego stropy nad prezbiterium, wymianę zdegradowanych belek zrębowych na stylu loży i prezbiterium, wykonanie szalowania ścian, impregnację biobójczą i owadobójczą drewna.

033-kosciol-sw-rocha


6. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz przy ołtarzu głównym z kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Sowczycach – wnioskowana kwota 129.078,63 zł

antoniego-sowczyce


7. Prace remontowe przy zabytkowym budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej (Ludowej) w Oleśnie (PSP Nr 1) – wnioskowana kwota 818.772,00 zł

W ramach zadania planuje się wymienić pokrycie dachu wraz z wymianą skorodowanych elementów konstrukcji więźby dachowej, naprawić lukarny, wymienić pokrycie dachowe (z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki, sposobu położenia oraz materiału wykonania nowego pokrycia) wraz z naprawą kominów, wymienić obróbki blacharskie oraz orynnowanie, naprawić oraz częściowo odtworzyć zdegradowane gzymsy, wykonać instalację odgromową.

1277978509_0


Gmina Olesno stara się o pozyskanie dofinansowań również z innych programów, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Oto niektóre z nich:

  • W listopadzie 2022 r. w ramach naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Ochrona zabytków 2023, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Olesno, Ratusz Miejski w Oleśnie (XVIII w.) – remont elewacji bocznych budynku” (od ul. Jaronia). Wnioskowana kwota dofinansowania – 311 461,45 zł, całkowity przewidywany koszt zadania 622 922,90 zł.
  • W listopadzie 2022 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie”. Wnioskowana kwota to 91.138,67 zł, co stanowi 50 % szacowanych kosztów zadania. Aby zwiększyć szansę pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie, w lutym 2023 r. gmina złożyła podobny wniosek na tę samą kwotę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  • Gmina wnioskuje również w dwóch naborach o 28 tysięcy złotych na zadanie: „Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu na cmentarzu żydowskim w Oleśnie”, polegającego na wycince i pielęgnacji drzew.
  • Urząd Miejski złożył wnioski na prace konserwatorskie w kościele św. Anny w Oleśnie. Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu wniosek na odrestaurowanie rzeźby Maryi i św. Jana z Grupy Ukrzyżowania oraz figury św. Jana Ewangelisty na orle. Wnioskowana kwota dotacji – 16.000,00 zł, łączny koszt prac  szacowany jest na 33.129,83 zł. I drugi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch skrzydeł tryptyku z kościoła pw. św. Anny w Oleśnie”.

*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się