Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Drugim Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Skrońsko, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski, opisanych w księdze wieczystej nr OP1L/00012354/5, gdzie w działach III i IV nie ma zapisów obciążających, niżej wymienionych:

  1. Działka ewidencyjna nr 2 o powierzchni 0,2232 ha i działka ewidencyjna nr 3 o powierzchni 0,2668 ha (o łącznej powierzchni 0,4900 ha). Na działce nr 3 posadowiony jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 415,65 m². Budynek to dawny dwór z przełomu XVIII/XIX wieku wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

cena wywoławcza: 170 000,00 zł brutto;

wysokość wadium: 17 000,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2023 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 . Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 11 maja 2023 r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr 54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 i opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl .

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się