• Home »
  • Informacje »
  • W powiecie oleskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto zostanie wezwany

W powiecie oleskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto zostanie wezwany

W powiecie oleskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto zostanie wezwany

267 osób zostanie wezwanych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w powiecie oleskim. W poniedziałek 17 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

W liczbie wezwanych zawiera się 249 osób z rocznika podstawowego oraz 18 osób z roczników starszych.

Powiatowa Komisja Lekarska w Oleśnie będzie pracowała w składzie:

  • przewodniczący – lek. med. Jerzy Kuźniak,
  • sekretarz – Andrzej Wiecha,
  • członkowie – Elżbieta Korzec (psycholog) i Urszula Kowalczyk,

Komisja będzie działać od 17 kwietnia do 10 maja br. (z przerwą w dniach od 01.05 do 07.05) w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 31.

W kwalifikacji wojskowej uczestniczą również: przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu Leszek Zinko oraz przedstawiciele burmistrza/wójta danej gminy.


Zgodnie z rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do powiatowych komisji lekarskich w tym roku będą musieli stawić się:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami;
  • zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


*- Informacja i zdjęcia: Starostwo Powiatowe Olesno.

Podziel się