• Home »
  • Informacje »
  • 75 groszy i 25 tysięcy. Różnice w emeryturach wypłacanych na Opolszczyźnie

75 groszy i 25 tysięcy. Różnice w emeryturach wypłacanych na Opolszczyźnie

75 groszy i 25 tysięcy. Różnice w emeryturach wypłacanych na Opolszczyźnie

Różnica między najwyższymi a najniższymi emeryturami wypłacanymi na Opolszczyźnie robi wrażenie. Seniorów, którzy otrzymują świadczenia w skrajnych wysokościach różni wiele, ale decydującym elementem jest okres składkowania w ZUS. Recepta na wysoką emeryturę się nie zmienia.

Więcej osób z niskimi emeryturami

Wysokie pobory, regularne odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS, przejście na emeryturę później niż „próg startowy” – to przepis na zadowalające świadczenie, które najczęściej jest jedynym źródłem dochodów po 60 i 65 roku życia dla kobiet i mężczyzn.

W Polsce rośnie grupa seniorów, którzy uzbierali jedynie na emeryturę niższą od ustalonej przepisami minimalnej emerytury, która od marca br. wynosi 1588, 44 zł brutto. Wcześniej była niższa o 250 zł. Między marcem 2021 r., a lutym 2022 r. jej wysokość ustalona na 1338,44 zł brutto.

W grudniu ubiegłego roku ZUS przekazywał 365,3 tys. świadczeń poniżej minimalnej. Dla porównania pod koniec 2021 r. w skali kraju niskich emerytur było 337,6 tys. To 8 proc. wzrost w ciągu zaledwie jednego roku. Udział najskromniejszych świadczeń w zbiorze wszystkich emerytur rośnie. Jeszcze pod koniec 2021 r. stanowiły one 4,2 proc. ogółu emerytur wypłacanych przez ZUS, a rok później czyli pod koniec 2022 r. już 9,6 proc.

Chociaż udział kobiet jako beneficjentek najniższych świadczeń cyklicznie się zmniejsza, to nadal 80 proc. osób pobierających te emerytury to panie. Odsetek mężczyzn z takimi świadczeniami w całej Polsce to 19,8 proc.

W regionie

– Dwie z trzech najniższych emerytur wypłacanych w województwie opolskim trafia do kobiet. Obecnie najniższa emerytura w regionie to 75 groszy „na rękę”, a staż składkowy w ZUS był równie skromny, bo zaledwie 12 dni. Na drugim biegunie jest mężczyzna, który był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w ZUS przez kilkadziesiąt lat. Obecnie jego emerytura 25,8 tysięcy brutto. Tylko na marcowej, niemal 15 procentowej waloryzacji świadczeń ten mężczyzna zyskał ponad 3300 złotych – wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W Polsce spośród osób pobierających w grudniu 2022 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższej ustawowej 14,6 proc. klientów otrzymywało ją w wysokości 600 zł i mniej, 19,9 proc. – w wysokości pomiędzy 600,01 a 800,00 zł, zaś 65,4 proc. w wysokości powyżej 800 zł.

Średni wiek osób pobierających w tym czasie emeryturę w wysokości niższej niż najniższa wynosił 66 lat (w przypadku kobiet było to 65,4 roku, w przypadku mężczyzn – 68,4 roku). Dominującym wiekiem tej grupy emerytów w przypadku kobiet był wiek 63 lata, zaś w przypadku mężczyzn – 66 lat.

– W każdym województwie są osoby, które odłożyły na emeryturę w wysokości kilku bądź kilkunastu groszy. Najwyższy odsetek pań pobierających emeryturę niższą od minimalnej mieszka w województwie śląskim i mazowieckim, odpowiednio 14,2 i 12,2 procent. Najmniej kobiet ze skromnymi emeryturami jest w lubuskiem, jedynie 2,2 procent. Opolszczyzna w tym zestawieniu jest na drugim miejscu. W regionie mieszka 2,5 procent ogółu kobiet z niskimi świadczeniami – mówi Sebastian Szczurek.

Województwo opolskie wyróżnia to, że żyje tu najniższy w kraju odsetek mężczyzn z niskimi emeryturami – stanowią 1,9 proc. Na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, gdzie mieszka aż 18,2 proc. ogółu mężczyzn pobierających emeryturę poniżej minimalnej.

W portfelu emerytur niższych do minimalnej przyznanych tylko na podstawie wniosków, które wpłynęły do ZUS w minionym roku, pod względem średniej wysokości Opolszczyzna plasuje się powyżej średniej wyliczonej dla całego kraju. W regionie takie świadczenie wynosiło 869,36 zł brutto, natomiast średnie w Polsce 859,53 zł brutto.

Kapitał początkowy to za mało

Wysokość emerytur ustalanych według nowych zasad zależy od kwoty będącej podstawą obliczenia świadczenia, czyli od zwaloryzowanej kwoty zgromadzonych składek i kapitału początkowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że niestety prawie połowa (47,4 proc.) spośród emerytów, którym w grudniu 2022 r. wypłacano emeryturę w wysokości niższej niż najniższa miało tę emeryturę obliczoną jedynie ze zwaloryzowanego kapitału początkowego – osoby te nie odprowadzały składek na ubezpieczenia społeczne po 1998 r.

Przed złożeniem wniosku o emeryturę, warto skorzystać z doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej placówce ZUS. Pracownik ZUS na podstawie danych z konta ubezpieczonego przeprowadzi w specjalnym kalkulatorze symulację wysokości emerytury i wykaże o ile może wzrosnąć, jeśli będziesz pracować dłużej.

Kiedy złożyć wniosek? Ty decydujesz

Jeśli zdecydujesz się zakończyć aktywność zawodową i planujesz przejść na emeryturę, to warto rozwiązać umowę pod koniec miesiąca i wówczas złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. W takim przypadku otrzymasz za ten miesiąc pensję oraz emeryturę. Gdy rozwiążesz umowę ostatniego dnia miesiąca i dopiero wtedy złożysz wniosek wraz ze świadectwem pracy, to emerytura będzie przyznana od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę czyli dopiero do następnego miesiąca.

Dla kogo szczególnie ma znaczenie data złożenia wniosku o emeryturę? Dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i zamierzają wnioskować o emeryturę później niż w miesiącu, w którym uzyskały prawo do emerytury z uwagi na wiek. Najkorzystniej złożyć formularz o świadczenie po dacie urodzenia, wówczas statystyczne średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach będzie „krótsze” czyli korzystniejsze.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się