Kompletny przewodnik po niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży auta

Kompletny przewodnik po niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży auta

Sprzedaż samochodu wiąże się z koniecznością zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, która jest niezbędna do sfinalizowania transakcji. Posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów zapewnia sprawny przebieg procesu sprzedaży i chroni obie strony przed potencjalnymi problemami prawnymi. W tym przewodniku przedstawimy wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne przy sprzedaży auta, zarówno przy transakcjach prywatnych, jak i podczas sprzedaży do firm takich jak auto skup Łódź.

Dowód rejestracyjny

Co to jest?

Dowód rejestracyjny to podstawowy dokument, który potwierdza, że samochód jest zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. Zawiera on kluczowe informacje o pojeździe, takie jak numer rejestracyjny, dane właściciela oraz parametry techniczne pojazdu.

Dlaczego jest potrzebny?

Brak dowodu rejestracyjnego uniemożliwia sprzedaż samochodu. Kupujący musi mieć pewność, że pojazd jest legalnie zarejestrowany i może być przerejestrowany na nowego właściciela.

Karta pojazdu

Co to jest?

Karta pojazdu to dokument zawierający szczegółową historię pojazdu, w tym informacje o wszystkich dotychczasowych właścicielach oraz ewentualnych zmianach w danych technicznych samochodu.

Dlaczego jest potrzebna?

Karta pojazdu jest wymagana przy przerejestrowaniu samochodu. Brak tego dokumentu może skomplikować proces rejestracji pojazdu na nowego właściciela.

Umowa kupna-sprzedaży

Co to jest?

Umowa kupna-sprzedaży to pisemne potwierdzenie transakcji między sprzedającym a kupującym. Powinna zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące obu stron oraz szczegóły dotyczące pojazdu.

Co powinna zawierać?

  • Dane osobowe sprzedającego i kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego.
  • Szczegóły dotyczące samochodu: marka, model, rok produkcji, numer VIN, aktualny przebieg.
  • Cena sprzedaży: uzgodniona kwota, którą kupujący zobowiązuje się zapłacić.
  • Data i miejsce zawarcia umowy.
  • Podpisy obu stron.

Ubezpieczenie OC

Co to jest?

Polisa ubezpieczeniowa OC (odpowiedzialności cywilnej) to obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone przez kierowcę innym uczestnikom ruchu drogowego.

Dlaczego jest potrzebne?

Sprzedający powinien przekazać kupującemu aktualną polisę OC. Kupujący ma prawo korzystać z tego ubezpieczenia do końca okresu, na jaki zostało wykupione, lub może je wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia.

Książka serwisowa

Co to jest?

Książka serwisowa to dokument, w którym odnotowywane są wszystkie przeglądy i naprawy przeprowadzane na pojeździe.

Dlaczego jest potrzebna?

Posiadanie książki serwisowej zwiększa wiarygodność sprzedającego i wartość pojazdu. Daje kupującemu pewność, że samochód był regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie technicznym.

Dowód osobisty

Co to jest?

Dowód osobisty to dokument potwierdzający tożsamość sprzedającego.

Dlaczego jest potrzebny?

Podczas sprzedaży samochodu, zarówno przy transakcji prywatnej, jak i w firmie auto skup Łódź, konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości.

Faktura VAT (dla firm)

Co to jest?

Faktura VAT to dokument wystawiany przez sprzedającego, będącego płatnikiem VAT, potwierdzający sprzedaż pojazdu. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji, takie jak kwota netto, podatek VAT oraz kwota brutto.

Dlaczego jest potrzebna?

Faktura VAT jest niezbędna dla firm, które kupują samochody w ramach działalności gospodarczej. Pozwala na odliczenie podatku VAT oraz jest wymagana do księgowania transakcji.

Zaświadczenie o przeglądzie technicznym

Co to jest?

Zaświadczenie o przeglądzie technicznym to dokument potwierdzający, że pojazd przeszedł obowiązkowy przegląd techniczny i jest dopuszczony do ruchu.

Dlaczego jest potrzebne?

Aktualne zaświadczenie o przeglądzie technicznym jest niezbędne do przerejestrowania samochodu na nowego właściciela. Brak tego dokumentu może skutkować koniecznością wykonania przeglądu na własny koszt przez kupującego.

Informacje dodatkowe

Certyfikat zgodności (COC)

Co to jest?

Certyfikat zgodności (COC) to dokument wydawany przez producenta pojazdu, potwierdzający, że samochód spełnia wszystkie europejskie normy i przepisy.

Dlaczego jest potrzebny?

Certyfikat zgodności może być wymagany przy rejestracji samochodów importowanych z zagranicy.

Posiadanie kompletu dokumentów jest kluczowe dla sprawnej i legalnej sprzedaży samochodu. Dzięki temu przewodnikowi wiesz już, jakie dokumenty są niezbędne i dlaczego są ważne. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz samochód prywatnie, czy korzystasz z usług profesjonalnych firm, takich jak auto skup Łódź, odpowiednie przygotowanie dokumentacji zapewni Ci spokój i satysfakcję z przeprowadzonej transakcji.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się