Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki i na stronie internetowej urzędu www.rudniki.pl wykazów:

– lokal użytkowy przeznaczony do najmu – załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.73.2024 z dnia 07.06.2024

– budynek użytkowy przeznaczony do najmu – załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.73.2024 z dnia 07.06.2024

– nieruchomość gruntowa przeznaczona do dzierżawy – załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.73.2024 z dnia 07.06.2024

Wójt Gminy Rudniki

Mariusz Stanek

Podziel się