Róże Olesna 2019

Róże Olesna 2019

W niedzielę 28 lipca, podczas Dni Olesna wręczono Róże Olesna, czyli najbardziej prestiżowe oleskie nagrody.

Ustanowienie tej nagrody miało na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

Przedstawiamy sylwetki tegorocznych nagrodzonych:

Ewa Janiszewska-Dandyk

Kierownik Warsztatu Terapii Zajeciowej w Oleśnie.

Po ukończeniu szkoły średniej  w 1994 r. podjęła studia pedagogiczne, najpierw w Kielcach, a następnie w Opolu na kierunku oligofrenopedagogika. W 2002 r. rozpoczęła pracę jako nauczyciel w oddziale integracyjnym w Przedszkolu nr 3 w Oleśnie.

Jak mówi, na wybór kierunku studiów duży wpływ miały jej osobiste doświadczenia.

Od 2004 r. jest dyrektorem Warsztatu Terapii Zawodowej w naszym mieście. Pod jej kierownictwem placówka ta stała się jedną z największych tego typu placówek na terenie województwa opolskiego. Aktualnie uczestniczy w niej 40 wychowanków. Dzięki jej zaangażowaniu osoby niepełnosprawne, na tyle, na ile to możliwe, uczestniczą w życiu społecznym, nabierając dzięki temu wielu umiejętności.

Wymagająca względem siebie i pracowników, wszystko po to, by wspólnie likwidować bariery, które uniemożliwiają podopiecznym pełnowartościowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Realizuje wiele projektów m.in. projekt „wspólne pasje” gdzie młodzież oleskich szkół  i podopieczni Warsztatu prezentują swoje pasje, zainteresowania oraz umiejętności . W ten oto naturalny sposób wchodzą we wzajemne relacje pozwalające otworzyć się na wspólną obecność w życiu społecznym .

A efektem świadczącym o dobrej i przyjaznej współpracy opiekunów i uczestników placówki są piękne przedmioty i wyroby rękodzielnicze obecne praktycznie w każdym oleskim domu.


Krzysztof Kasprzyk oraz Sylwia i Krzysztof Respondkowie

Właściciele holdingu De Silva.

Są twórcami holdingu, który skupia różne działalności gospodarcze. Począwszy od gospodarstwa rolnego o profilu mleczno–mięsnym, zajmują się działalnością hotelową, współpracują z międzynarodową siecią hotelową Accor.

Posiadając 17 obiektów ich holding zalicza się do największych w Polsce firm hotelarskich o rodzimym kapitale.

Holding zajmuje się również budową dużych osiedli mieszkaniowych oraz budynków komercyjnych jak też wynajmem powierzchni biurowych i mieszkalnych. Poprzez swoją prężną działalność gospodarczą stali się firmą (marką) rozpoznawalną w kraju i za granicą.

Realizując naprawdę duże przedsięwzięcia, nie zapominają i chętnie wspierają lokalne oleskie inicjatywy. Inwestując środki finansowe w budowę nowych budynków i obiektów na terenie naszego miasta, przyczyniają się do rozwoju i poprawy komfortu życia jego mieszkańców.


ks. Walter Lenart

Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Pracę magisterką obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w 1989 roku. Tego samego roku, przyjął święcenia kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk biskupa Alfonsa Nossola.

Swoją kapłańską drogę rozpoczął w Nysie, gdzie był wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki. Piastowanie tej samej funkcji kontynuował w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem.

W 1996 roku objął stanowisko dyrektora ds. ekonomicznych w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Diecezji Opolskiej i Gliwickiej w Opolu. Jednocześnie, w latach 2004-2006 był dyrektorem Zespołu Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim, a w latach 2007-2010- dyrektorem rejonowym Caritas Diecezji Opolskiej. Od 2006 roku- dziekan honorowy. Zanim objął urząd proboszcza w Oleśnie, przez 4 lata piastował tę funkcję w Parafii św. Jacka w Kamieniu Śląskim.

W 2010 roku, w swojej kapłańskiej pielgrzymce, dotarł do parafii Bożego Ciała w Oleśnie, gdzie od 9 lat jest nie tylko proboszczem, lecz przede wszystkim – duszpasterzem i gospodarzem naszej parafii. Poza godzinami spędzonymi w konfesjonale, kilometrami przebytymi podczas corocznych, zimowych wizyt w domach parafian, wypełnianiem swoich codziennych obowiązków kapłana, podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu rozwój naszej parafii.

Dzięki ks. Proboszczowi mogliśmy godnie uczcić 100–lecie kościoła Bożego Ciała oraz 500–lecie konsekracji kościoła św. Anny. Jako gospodarz w sposób wyjątkowy dba o nasze oleskie świątynie. Umiejętnie pozyskując wsparcie parafian oraz współpracując z Urzędem Miejskim przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, przeprowadził gruntowny remont w kościele Bożego Ciała oraz w kościele Św. Anny. Miejscu wyjątkowym – perle Opolszczyzny, który w 2018 r. otrzymał zaszczytny tytuł Pomnika Historii.

Ma dar skupiania wokół siebie ludzi, w tym również ludzi młodych. Świadczą o tym organizowane przy współpracy księży wikariuszy festyny czy rowerowe rajdy rodzinne, liczne pielgrzymki parafialne. A 3 lata temu , w Dni Olesna, nasza młodzież mogła integrować się z pielgrzymami z Meksyku, Peru i Niemiec, którzy przyjechali tu, by wspólnie z oleskimi parafianami, udać się do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.


*- Opisy nagrodzonych: Urząd Miejski w Oleśnie.

Zdjęcia FotoDedyk.

Podziel się