• Home »
  • Informacje »
  • Byli burmistrzowie: Roman Początek i Artur Tomala Honorowymi Obywatelami Gorzowa Śląskiego

Byli burmistrzowie: Roman Początek i Artur Tomala Honorowymi Obywatelami Gorzowa Śląskiego

Byli burmistrzowie: Roman Początek i Artur Tomala Honorowymi Obywatelami Gorzowa Śląskiego

Podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim nadano tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Gorzów Śląski śp. Arturowi Tomali i śp. Romanowi Początkowi, byłym wieloletnim burmistrzom Gorzowa Śląskiego.

Artur Tomala

Śp. Artur Tomala rządził gminą od 2002 roku do kwietnia 2021, kiedy to kadencję przerwała śmierć burmistrza z powodu nagłej choroby. Oto fragmenty laudacji odczytanej na część burmistrza podczas sesji:

– 12 listopada 2002 roku został wybrany burmistrzem Gorzowa Śląskiego w pierwszych bezpośrednich wyborach. Stanowisko to piastował niemal dwadzieścia lat, do chwili przedwczesnej śmierci w kwietniu 2021 roku.

Największą miłością burmistrza Artura Tomali była działalność samorządowa. Jego przedsięwzięcia inspirowane były dobrem i potrzebami społeczności lokalnej. Miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarczy gminy, a tym samym podnoszenie standardów życia jej mieszkańców, dlatego z ogromnym oddaniem angażował się w realizację różnego rodzaju inwestycji gminnych, drogowych, budowlanych, remontowych. Miał doskonałą wiedzę teoretyczną w zakresie projektowania. Dzięki jego działaniom na terenie gminy zostały wyremontowane oraz wybudowane obiekty oświatowe, społeczne czy też sportowe i kulturalne. Dzięki poczuciu odpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo mieszkańców realizował zadania wspierające ratownictwo poprzez zaangażowanie w ochotnicze straże pożarne.

Pośmiertnie śp. Artur Tomala został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez prezydium zarządu głównego. Każdy kto znał śp. Artura Tomalę wie, że miał on wielkie serce do działań społecznych, znakomicie znał historię swojej małej ojczyzny i bardzo starał się o to, by popularyzować historyczne fakty, dotyczące Ziemi Gorzowskiej.

Burmistrz Artur Tomala miał również świadomość odpowiedzialności za rozwój kulturalny i sportowy gminy. Angażował się we wszystkie przedsięwzięcia miejskie i sołeckie. Cieszył się każdym z nich i był ich aktywnym uczestnikiem. Był zawsze dumny z lokalnych klubów sportowych.

Prywatnie, jego pasją była fotografia. Z radością utrwalał obrazy z życia środowiska lokalnego. Świadectwem tego są zasoby gminne, bogate w fotografie wykonane przez śp. Artura Tomalę na wszelakich wydarzeniach środowiskowych. Istnieje też wiele zdjęć martwej natury i architektury gorzowskiej w sceneriach letnich i zimowych.

Mówiąc o dokonaniach i osiągnięciach śp. Artura Tomali nie sposób pominąć tego, co definiowało go, jako samorządowca. Najważniejsi dla niego byli ludzie, mieszkańcy Gorzowa Śląskiego i gminy. Ich potrzeby i oczekiwania, którym ze wszech miar starał się sprostać. I to mu się udawało, bo jak sam często powtarzał: “to co robi, to nie praca, to służba”. I tylko wówczas można wykonywać ją dobrze, gdy traktuje się ją jako sens i cel życia. Służbie ludziom pozostał wierny do końca.


Roman Początek

Roman Początek to poprzednik Artura Tomali na stanowisku burmistrza Gorzowa Śląskiego. Przedstawiamy fragmenty sylwetki wspominkowej zaprezentowanej podczas sesji:

– Uchwałą Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w dniu 19 czerwca 1990 r. został powołany na stanowisko burmistrza miasta i gminy Gorzów Śląski. Funkcję tę pełnił przez niemal trzy kadencje. Niemal, bo ostatnią, niestety, brutalnie przerwała choroba. Jako samorządowiec, włodarz miasta i gminy śp. burmistrz Roman Początek był inicjatorem szeregu inwestycji, których zrealizowanie bezpośrednio przyczyniło się do rozwoju gminy Gorzów Śląski , a dzięki temu do podniesienia standardów życia jej mieszkańców.

Wiele miejscowości gminy zostało wówczas zwodociągowanych, a samo miasto skanalizowane. Również dzięki staraniom śp. burmistrza Romana Początka wybudowana przepompownię ścieków z przerzutem na oczyszczalnie ścieków do Praszki, natomiast w Krzyżanowicach powstało wysypisko odpadów komunalnych oraz zorganizowany odbiór nieczystości stałych z gospodarstw domowych.

Burmistrz Roman Początek wspólnie z Zygfrydem Stefanem był także inicjatorem założenia orkiestry dętej, która funkcjonuje do dziś.

Ci, którzy mieli okazję poznać pana Romana Początka i z nim współpracować, określali go jednym wyrażeniem – “był dobrym człowiekiem”. I to chyba najbardziej trafnie oddaje jego sylwetkę. Można więc powiedzieć, że miarą jego istnienia, była wielkość troski o drugiego człowieka i starania, by zostawić ten świat choć trochę lepszym niż się go zastało.

Ze wspomnień gorzowian wynika, że często spotykali śp. burmistrza Romana Początka na ulicach miasta. Lubił bowiem rozmawiać z ludźmi, poruszał trapiące ich problemy i starał się je rozwiązywać. Czuwał nad tym, czy w dobrym kierunku rozwijało się jego ukochane miasto – Gorzów Śląski.


Akty nadania, medale i legitymacje zostały przekazane na ręce Grażyny Malinowskiej oraz Anny Tomali.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 29 grudnia w Gorzowie Śląskim została upiększona przez wokalistów z Fundacji Rozwoju Artystycznego “Fabryka Muzyki” oraz Patrycję Błach.

323273818_2287149031481379_5591661947600403792_n


Zdjęcia: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim.

Podziel się